Skip to main content

Gunda Balode: mazināsim jauniešu atkarību

Jau 17 gadus esmu saistīta ar sociālo darbu un, tā kā divpadsmit no tiem strādāju Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē, kur atbildu par sociālajiem jautājumiem darbam ar ģimeni un bērniem, ikdienā redzu, cik nepieciešams šajā jomā ir pašvaldības atbalsts. Kā eksperts aktīvi darbojos projektos, kas veicina sociālo pakalpojumu attīstību, sociālā riska ģimeņu un minoritāšu integrāciju sabiedrībā. Bez ikdienas darba aktīvi piedalos labdarības pasākumos – gan organizējot tos, gan kā dalībniece, lai palīdzētu ģimenēm ar bērniem, kurām tas visvairāk nepieciešams.

Latvijā un arī Jelgavā vērojama tendence arvien lielākus līdzekļus novirzīt dažādiem sociālajiem pabalstiem, tādējādi tiek samazināts finansējums sociālajiem pakalpojumiem, kas ilgtermiņā būtu efektīvāki sociālo problēmu risināšanā.

Pilsētā bērniem ar īpašām vajadzībām nav pieejams pietiekami plašs sociālo pakalpojumu loks, tas rada apgrūtinājumu vecākiem strādāt algotu darbu. Jelgavā 2012. gadā pieaudzis nepilngadīgo skaits, kuri lieto nezināmas izcelsmes apreibinošas vielas, kā rezultātā viņiem ir agresīva, neprognozējama uzvedība. Tāpat būtiska problēma ir vardarbība ģimenē starp vecākiem, ir gadījumi, kad vardarbība notiek bērnu klātbūtnē, kas viņus emocionāli traumē. Aktuāla ir arī iedzīvotāju sastāva novecošanas problēma, kā rezultātā palielinās veco, vientuļo cilvēku skaits, kuriem ir grūtības nodrošināt savas ikdienas vajadzības.

Jelgavā vēlos ieviest kompleksu pieeju sociālo problēmu risināšanai, nostiprinot saikni starp veselības aprūpes speciālistiem. Izveidot dienas centru jauniešiem (bērniem) ar īpašām vajadzībām. Paplašināt sociālās aprūpes mājās pakalpojumus, daudzfunkcionāla aprūpes centra izveide veciem, vientuļiem cilvēkiem. Atbalsta grupas smagi slimajiem pacientiem un viņu tuviniekiem. Būtiska uzmanība jāpievērš atkarību mazināšanai, īpaši jauniešu vidū.

Jāpalielina pašvaldības pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā. Nepieciešams risināt jautājumu par bezmaksas ēdināšanu izglītības iestādēs vismaz līdz 4. klasei.

Dalies ar ziņu