Skip to main content

ES dalībvalstis Briselē plāno vienoties par ES daudzgadu budžetu 2014. – 2020. gadam

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis dosies uz Briseli, kur 7. un 8. februāra Eiropadomē plānotas izšķirošās sarunas par ES daudzgadu budžetu 2014.-2020. gadam. Premjers aizstāvēs Latvijas prioritātes: saglabāt finansējumu kohēzijas projektiem vismaz esošajā līmenī un panākt taisnīgus konkurences nosacījumus Latvijas lauksaimniekiem ES tirgū.

Kā ziņots, atsevišķas dalībvalstis uzskata, ka ES daudzgadu budžets jāsamazina, līdzīgi kā finanšu krīzes ietekmē valstis samazina savus nacionālos budžetus. Taču Bulgārija, Čehija, Grieķija, Igaunija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Ungārija un Horvātija ir vienisprātis, ka ES budžets, it īpaši kohēzijas politika, ir būtisks instruments, lai atgrieztos pie izaugsmes visā Eiropas Savienības teritorijā un atgūtu konkurētspēju globālajā tirgū. Latvijas mērķis ir nākamajā finanšu perspektīvā saglabāt kohēzijas politikas finansējumu vismaz esošajā līmenī jeb 4,7 miljardus eiro laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam. Tas sniegtu iespēju straujāk tuvoties attīstītāko ES dalībvalstu līmenim.

Latvija, Lietuva un Igaunija ir vienotas arī prasībā panākt taisnīgāku risinājumu lauksaimniecības tiešmaksājumu jomā. Šobrīd to līmenis triju Baltijas valstu lauksaimniekiem ir viszemākais salīdzinājumā ar citām ES dalībvalstīm, tādēļ nepieciešams panākt, lai maksājumi būtu līdzvērtīgāki un nodrošinātu godīgas konkurences apstākļus vienotajā tirgū. Latvijas pozīcija – tiešmaksājumu apjoms mūsu valsts lauksaimniekiem jāpalielina vismaz līdz Rumānijas līmenim jeb jāsasniedz aptuveni 80% no vidējā līmeņa ES.

Pērn Latvija, kā arī Lietuva un Igaunija ir paveikušas daudz, skaidrojot argumentus un lobējot reģiona intereses visu līmeņu tikšanās reizēs. Tostarp, notikušas vairākkārtējas sarunas ar Eiropas Komisijas prezidentu, Eiropadomes priekšsēdētāju, ES komisāriem, dalībvalstu vadītājiem, kā arī ministriem un Eiropas Parlamenta deputātiem.

Par Latvijas interesēm daudzgadu budžetā:
Latvija sarunās par ES daudzgadu budžetu 2014. – 2020. gadam īpašu uzmanību pievērš divām svarīgām prioritātēm: pietiekami liela kohēzijas politikas finansējuma nodrošināšana, kā arī godīgu un vienlīdzīgu konkurences nosacījumu panākšana Latvijas lauksaimniekiem kopējā Eiropas tirgū. Līdztekus prioritārajām interesēm, Latvija vēlas aktīvi iesaistīties diskusijās par visiem budžeta galvenajiem virzieniem un politikām. Plašāka informācija par Latvijas prioritātēm lasāma šeit.

Papildus informācija:
Mārtiņš Panke
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr.: +371 67082865, +371 26556965
[email protected]

Informāciju sagatavoja:
Diana Germane
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr. +371 67082922
[email protected]

 

Dalies ar ziņu