Skip to main content

Labklājības ministre piedalīsies ES nodarbinātības un sociālās politikas ministru neformālajā sanāksmē

Labklājības ministre Ilze Viņķele un Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretāre Ieva Jaunzeme ceturtdien un piektdien, 7.un 8. februārī, Dublinā (Īrija) piedalīsies Eiropas Savienības (ES) nodarbinātības un sociālās politikas ministru padomes neformālajā sanāksmē, kurā diskutēs par aktuāliem nodarbinātības jautājumiem.

Neformālās sanāksmes laikā LM amatpersonas piedalīsies diskusijā par gados vecāku sieviešu līdzdalību darba tirgū, kur labklājības ministre uzsvērs Latvijas pieredzi un labāko praksi. Vienlaikus ministre informēs, ka Latvijā, neskatoties uz vecāku cilvēku grūtībām iekļauties darba tirgū, ir novērojama vecāka gadagājuma bezdarbnieku, t.sk. sieviešu, enerģiska līdzdalība aktīvajos darba tirgus pasākumos.

Lai veicinātu sieviešu vecumā no 50 līdz 64 gadiem sekmīgu iekļaušanos darba tirgū, Latvija arī turpmāk īstenos virkni pasākumu, kas vērsti uz vecuma, dzimuma, invaliditātes diskriminācijas, stereotipu un aizspriedumu mazināšanu pret gados vecākiem cilvēkiem. Diskusijās Latvijas pārstāves uzsvērs, ka arī ES līmenī jāveicina dalībvalstu labākās prakses apmaiņa, vienlaikus būtisku uzmanību pievēršot galveno šķēršļu apzināšanā katrā dalībvalstī.

LM pārstāves vizītes laikā piedalīsies arī diskusijās par jauniešu garantijas izveidošanu, kā arī Eiropas publisko nodarbinātības dienestu attīstību un sadarbības uzlabošanu. Latvija piekrīt, ka jauniešu bezdarba jautājumam ir jāvelta pastiprināta uzmanība. Jauniešiem, kas saskaras ar bezdarba situāciju, ir jāpiedāvā jauniešu vajadzībām atbilstošas programmas, kas palīdzētu ātrāk un sekmīgāk iekļauties darba tirgū un nepazaudēt mācību gaitā iegūtās zināšanas un prasmes.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas ieteikuma projektu termins “jauniešu garantija” attiecas uz jauniešu iespēju četru mēnešu laikā pēc kļūšanas par bezdarbnieku vai formālās izglītības beigšanas saņemt kvalitatīvu darba, tālākizglītības, mācekļa prakses vai stažēšanās piedāvājumu.

Raksturojot situāciju Latvijā, LM amatpersonas uzsvērs, ka jaunieši bezdarbnieki ir viena no Nodarbinātības valsts aģentūras prioritārajām mērķgrupām, kam ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu tiek piedāvāti dažādi pakalpojumi – Darba vieta jaunietim, Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam, Darbnīcas jauniešiem.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

 

Dalies ar ziņu