Skip to main content

ES finanšu ministri: Tikai pārdomātas strukturālās reformas var atgriezt ES uz izaugsmes ceļa

FOTO no sēdes

Rīga, 2015. gada 24. aprīlis. – Piektdien, 24. aprīlī, noritēja finanšu ministra Jāņa Reira vadītā Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) neformālās sēdes pirmā sesija Rīgā. Ministri tajā pārrunāja ekonomisko situāciju un finanšu stabilitāti ES, kā arī galvenās barjeras strukturālo reformu ieviešanai dalībvalstīs.

“Nav šaubu, ka bez pārdomātu strukturālo reformu ieviešanas katrā dalībvalstī atsevišķi mēs nevaram atgriezties pie ilgtspējīgas izaugsmes visā Eiropas Savienībā kopumā. Ar tām mēs nedrīkstam kavēties!” norādīja finanšu ministrs un ECOFIN prezidents Jānis Reirs.

Būtiskākās reformas nepieciešamas darba tirgus un uzņēmējdarbības vides sakārtošanai, lai nodrošinātu ilgtermiņa stabilitāti, kā arī uzņēmējdarbībai un investīcijām pievilcīgu vidi.

Ļoti svarīgi šo reformu ieviešanai panākt nepieciešamo iedzīvotāju un sociālo partneru atbalstu. Tām ir jābūt detalizēti izvērtētām, kā arī balstītām uz reāliem datiem un iepriekšējo pieredzi.

Līdz šim reformas ir ieviestas novēloti vai to ieviešana tika atlikta. Krīze radīja nepieciešamību šīs reformas ieviest vienlaicīgi, kas ir grūti izpildāms uzdevums.

Viena no ES ekonomikas akūtākajām problēmām ir investīciju trūkums. Vakar veiksmīgi noritēja pirmais trialogs par Eiropas stratēģisko investīciju fondu. Tajā ES Padome un Parlaments vienojās par kopīgu paziņojumu, kurā apņemas apstiprināt regulu Eiropadomes noteiktajos termiņos. Bet ar finansējumu vien nepietiek investīciju piesaistei – ministri vienojās par to, ka primāri dalībvalstīm jānovērš barjeras investīciju vidē.

“Eiropas iedzīvotāji sagaida jaunas darbavietas un ekonomiskās aktivitātes pieaugumu. Eiropai steidzami ir nepieciešamas investīcijas reālajā ekonomikā,” uzsvēra J.Reirs.

Sestdien, 25. aprīlī, noritēs neformālās ECOFIN otrās sesijas sēde. Tajā ministri diskutēs par aktualitātēm saistībā ar Kapitāla tirgus savienības veidošanu un darba plānu cīņai pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas, kas ietekmē ES dalībvalstu budžetu ieņēmumus.

Papildus informācija

Pasākuma video un foto materiāli

Informāciju sagatavoja:
Maija Straupmane
Komunikācijas departamenta direktora vietniece
Tālr. (+371) 67083938
E-pasts: [email protected]

 

Dalies ar ziņu