Skip to main content

ES Kohēzijas fonda desmit gadu ieguldījumi Latvijā ar pozitīvu zīmi

25. novembrī Finanšu ministrijas rīkotajā starptautiskajā Kohēzijas fonda 2000. – 2006. gada plānošanas perioda noslēguma konferencē „Kohēzijas fonda 10 gadu ieguldījumi Latvijā”, piedaloties projektu īstenotājiem no visas Latvijas, nozaru asociācijām, Finanšu, Satiksmes un Vides ministrijām, kā arī kaimiņiem no Igaunijas un Lietuvas un Eiropas Komisijas pārstāvjiem, rezumēti Kohēzijas fonda 2000.–2006. gada plānošanas perioda vides un transporta infrastruktūras projektu rezultāti un iedzīvotāju ieguvumi.

Konferenci atklāja finanšu ministrs Andris Vilks un Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta pārstāvis Alans Rodžeri (Alain Roggeri). Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos Aleksandrs Antonovs sniedza kopsavilkumu par 10 gadu KF ieguldījumiem Latvijā.

Visās trijās Baltijas valstīs Kohēzijas fonda projektu īstenošana bijusi liels izaicinājums un devusi daudz ieguvumu iedzīvotājiem, piemēram, atjaunoti vai no jauna uzbūvēti autoceļi Latvijā 160 km kopgarumā, uzbūvēti 9 atkritumu apsaimniekošanas poligoni un izveidoti ap 800 dalīto atkritumu punktu, kā rezultātā samazināta izgāztuvju kaitīgā ieteikme uz vidi, izbūvēti jauni kanalizācijas un ūdensvadu tīkli u.c. Neatkarīgie izvērtētāji no uzņēmuma DEA Baltika sniedza novērtējumu par Kohēzijas fonda projektu sasniegtajiem rezultātiem un sociālekonomiskajiem ieguvumiem. Ar pilnu ziņojuma tekstu pēc tā apstiprināšanas varēs iepazīties ES fondu mājas lapas www.esfondi.lv sadaļā „Izvērtēšana”.

Vērtīgi dalībniekiem bija dzirdēt Igaunijas un Lietuvas kolēģu pieredzi, jo kaimiņu minētās problēmas un izaicinājumi bijuši tādi pat kā Latvijai – projektu vadības pieredzes trūkums pirms 10 gadiem, kad tika uzsākta lielo projektu īstenošana, lielais cenu pieaugums būvniecības sektorā pirms ekonomiskās krīzes, kas sadārdzināja 2000. gadu sākumā plānoto projektu izmaksas līdz pat 4 reizēm, pieredzes trūkums sarežģīto iepirkuma dokumentu sagatavošanā, projektu ieviešanas kavēšanās, kas saistīta gan ar ierobežoto būvniecības tirgus kapacitāti un ekspertu ar specifiskām zināšanām ierobežotu pieejamību, gan ar sarežģītajiem iepirkumiem u.c.

Kopumā 2000. – 2006. plānošanas perioda ietvaros Latvijai no Kohēzijas fonda ir pieejami 710 miljoni eiro, kuri ieguldīti tautsaimniecības izaugsmē, konkrēti transporta infrastruktūras, ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas jomās.

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

Dalies ar ziņu