Skip to main content

ES valstu vadītāji nosoda vardarbību Lībijā un aicina tās līderi Kadafi atkāpties

11. martā Eiropas Savienības (ES) valstu un valdību vadītāji tikās ārkārtas Eiropadomē, lai diskutētu par situāciju ES dienvidu kaimiņu reģionā, īpaši Lībijā un vienotos par ES pamatnostādnēm.

Diskutējot par notikumu attīstību ES dienvidu kaimiņu reģionā, ES valstu un valdību vadītāji augstu novērtēja reģiona tautu drosmi un izteica ES atbalstu uz demokrātiju vērstām reformām reģionā, kas sekmētu cilvēktiesību nodrošināšanu un tiesu varas īstenošanu.  

Apspriežot situāciju Lībijā, dalībvalstis bija vienotas, ka noteicējiem par situācijas attīstību jābūt Lībijas iedzīvotājiem, un pašreizējam Lībijas līderim Kadafi ir jāatkāpjas. Valstu vadītāji nosodīja represijas un cilvēktiesību pārkāpumus, ko Lībijas režīms piemēro pret saviem civiliedzīvotājiem.

Dalībvalstis apstiprināja ES vēlmi un gatavību atbalstīt demokrātisko reformu īstenošanu, ekonomisko integrāciju un politisko sadarbību ar reģionu. Sanāksmes ietvaros tika apspriesti arī īstermiņa pasākumi, ko ES varētu īstenot un atbalstīt attiecībā uz notikumiem Lībijā, tā, piemēram, sadarbojoties ar humanitārās palīdzības aģentūrām, koordinēt humanitārās palīdzības piegādes iespējamību visā valsts teritorijā, nodrošināt ES pilsoņu evakuāciju un palīdzēt risināt migrācijas problēmas un bēgļu jautājumu.

Foto no dalības Eiropadomē

Informāciju sagatavoja:
Zanda Šadre
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr. 67082919
[email protected]

 

Dalies ar ziņu