Skip to main content

Finanšu ministrija palielina IKP izaugsmes prognozes

Gatavojoties vidēja termiņa budžeta ietvara 2014. – 2016. gadam, kā arī 2014. gada budžeta sagatavošanai, Finanšu ministrija ir atjaunojusi tautsaimniecības attīstības prognozes vidējam termiņam. Iekšzemes kopprodukta (IKP) izaugsmes prognoze šim un nākamajam gadam palielināta no 4,0% līdz 4,2%, savukārt IKP pieauguma prognoze vidējam termiņam saglabāta nemainīga 4,0% apmērā.

„Ņemot vērā, ka šā gada pirmajā ceturksnī IKP un darba tirgus rādītāji ir labāki nekā iepriekš prognozēts, esam palielinājuši IKP izaugsmes prognozi šim un nākamajam gadam. Papildus tam valsts izaugsmi veicina reitingu aģentūru lēmumi paaugstināt valsts kredītreitingu, kā arī pozitīvais lēmums par Latvijas uzņemšanu eirozonā,” norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

Paredzams, ka ekonomikas izaugsmi šogad galvenokārt noteiks privātā patēriņa attīstība, savukārt vidējā termiņā, uzlabojoties ekonomiskai situācijai eirozonā, ekonomikas izaugsme būs sabalansēta starp iekšējo pieprasījumu, eksportu un investīcijām.

Papildus IKP attīstības prognozēm ir mainītas arī inflācijas prognozes, šim gadam inflācijas prognozi samazinot no 1,5% līdz 0,4%, savukārt nākamajā gadā saglabājot nemainīgu prognozi 2,3% apmērā. Zemo inflācijas līmeni šogad noteiks naftas cenu kritumus, sīvā konkurence telekomunikāciju pakalpojumu sfērā, vājā ārējā ekonomiskā vide, kā arī netipiski zemā pamatinflācija. Savukārt galvenie faktori, kas ietekmēs cenu kāpumu 2014. gadā, ir elektroenerģijas tarifu kāpums saistībā ar elektroenerģijas tirgus liberalizācijas procesu un obligātās iepirkumu komponentes pieaugumu, akcīzes nodokļa paaugstināšana tabakai un tās izstrādājumiem, kā arī atbilstoši nodarbinātības un algu kāpumam sagaidāmais pamatinflācijas pieaugums.

Galvenie riski Latvijas ekonomikas attīstībai joprojām saistīti ar ekonomisko situāciju eirozonā, kā arī situāciju AS „Liepājas metalurgs”, kura ražošanas apjomu samazinājums pēdējos mēnešos negatīvi ietekmējis eksporta un rūpniecības attīstību.

Atjaunotās prognozes Finanšu ministrija ir pārrunājusi un saskaņojusi ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Banku. Atbilstoši likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016. gadam, kā arī likumprojekta par valsts budžetu 2014. gadam sagatavošanas grafikam atjaunotās prognozes paredzēts izskatīt Ministru kabineta sēdē šā gada 30. jūlijā.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Pužule
Komunikācijas nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67095405
[email protected]

Dalies ar ziņu