Skip to main content

Finanšu ministrijas pārstāvji piedalās ECOFIN sanāksmē Briselē

Otrdien, 22. janvārī, finanšu ministrs Andris Vilks, Finanšu ministrijas (FM) valsts sekretāres vietniece finanšu politikas jautājumos Arina Andreičika, kā arī ministrijas pārstāvji pārstāv Latvijas intereses un piedalās Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē Briselē.

Sanāksmē tiek plānots pārrunāt tādus būtiskākos jautājumus kā Īrijas prezidentūras darba programma, Ikgadējais izaugsmes ziņojums 2013. gadam, 2012. gada 13. – 14. decembra Eiropadomes rezultāti, Rīcības plāns, kā pastiprināt cīņu pret krāpniecību nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kā arī Finanšu darījumu nodoklis (FTT), paredzot atļaut ciešākas sadarbības uzsākšanu FTT jomā.

ECOFIN sanāksmes laikā Īrijas prezidentūra iepazīstinās ar prioritātēm ekonomikas un finanšu jomā 2013. gada pirmajā pusē. Prezidentūras laikā plānots turpināt darbu pie tādiem ekonomikas krīzes pārvarēšanas, ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmes un finanšu stabilitātes jautājumiem kā banku savienības nostiprināšana, vienošanās par finanšu sektora regulējuma un uzraudzības pilnveidošanas priekšlikumiem, Ekonomikas un monetārās savienības attīstība, kā arī tiks pārrunātas ES 2014. gada budžeta vadlīnijas un citi būtiski jautājumi.

Sanāksmes laikā paredzētas arī diskusijas par 2013. gada Ikgadējo izaugsmes ziņojumu, kuru Eiropas Komisija ir publicējusi 2012. gada 28. novembrī un prezentējusi 4. decembra ECOFIN sanāksmē. Latvija uzskata, ka ES dalībvalstīm un ES kopumā ir jāturpina jau iepriekšējā Eiropas semestra laikā iesāktais darbs fiskālās atbildības stiprināšanā, bezdarba un sociālo problēmu risināšanā un konkurētspējas uzlabošanā, īstenojot nepieciešamās strukturālās reformas.

Tieši konkurētspējas uzlabošanas kontekstā Latvijai ir svarīga turpmākā ES Vienotā tirgus stiprināšana, jo sekmīga vienotā tirgus darbība un brīva konkurence ir efektīvākais instruments ilgtspējīgas konkurētspējas veicināšanai. Latvija arī atbalsta centienus stabilizēt situāciju eirozonā un ieviest labākus mehānismus situācijas stabilizēšanai un uzlabošanai. Latvija uzskata, ka, neskatoties uz šā brīža problēmām eirozonā, tās paplašināšana būtu jāturpina, ļaujot tajā iestāties fiskāli atbildīgām valstīm, kuras izpilda visus konverģences kritērijus. Šādā veidā tiktu veicināta papildu uzticība eirozonai.

ECOFIN sanāksmē piedalās visu ES dalībvalstu finanšu ministri, un šajā sanāksmē tiek pieņemti nozīmīgākie ES lēmumi ekonomikas un finanšu jomā. ECOFIN sanāksmes notiek reizi mēnesī, un tā ir iespēja ES dalībvalstīm izteikt savu pozīciju par plānotajām ES politikām ekonomikas un finanšu jomā.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Neimane
Komunikācijas nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67095405
[email protected]

 

Dalies ar ziņu