Skip to main content

Finanšu ministrs: 2014.gada 1.janvāris kļūs par pagrieziena punktu Latvijas vēsturē

Otrdien, 9. jūlijā, pēc Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu (ECOFIN) padomes sanāksmē oficiāli pieņemtā gala lēmuma par Latvijas pievienošanos eirozonā finanšu ministrs Andris Vilks izteica prieku un gandarījumu par paveikto, kā arī pateicās visiem, kas atbalstījuši šo mērķi. Pēc lēmuma un tā oficiālā paziņojuma Briselē notiek Eiropas Komisijas organizēti Eiro svētki par godu Latvijas uzņemšanai eirozonā ar 2014. gada 1. janvāri.

„2014. gada 1. janvāris kļūs par pagrieziena punktu Latvijas vēsturē, atspoguļojot ilgu un izaicinājumiem pilnu ekonomikas un monetārās integrācijas procesu, kas devis iespēju Latvijai pievienoties eirozonai. Dalība eirozonā zināmā mērā noslēgs ceļojumu, kas sācies 1991. gadā. Šī ceļojuma laikā bija kāpumi un kritumi, kas ļāva mums gūt daudzas mācības un skaidri apzināt stingru fiskālo un strukturālo pamatu, kā arī nerimstošu reformu svarīgumu ekonomiskās konverģences ilgtspējas sasniegšanai un saglabāšanai,” Eiro svētku uzrunā sacīja ministrs Andris Vilks.

Ministrs uzsvēra, ka Latvijā ir pārliecība par eirozonas nākotni, tāpēc mēs saglabāsim līdz šim sasniegtos ieguvumus un nodrošināsim, ka makroekonomiskie apstākļi veicina ilgtspējīgu ekonomisko konverģenci. Galvenais līdzeklis ir plašs politikas ietvars, kas satur fiskālo politiku, kura pastāvīgi pilnībā atbilst Stabilitātes un izaugsmes paktam un Fiskālajam līgumam, mūsu strukturālo reformu plāna turpināšanu un turpmāko finanšu sektora politiku stiprināšanu. Skatoties nākotnē, Latvija pilnībā atbalsta arī Lietuvas saistības pievienoties eirozonai 2015. gadā.

„Eiro panākumi ir atkarīgi no tā, vai visas eirozonas valstis nopietni pilda pienākumus, kas ir arī cieši saistīti ar ievērojamiem ieguvumiem, ko sniedz dalība eirozonā. Esmu pārliecināts, ka Latvija kā jaunākā „eirozonas ģimenes” locekle veicinās spēcīga un efektīva pārvaldības ietvara veidošanu gan ES, gan eirozonas līmenī,” norādīja finanšu ministrs.

Nobeigumā finanšu ministrs pateicās katram, kas līdz šim piedalījušies sagatavošanās darbā eiro ieviešanai. Tāpat viņš izteica pateicību saviem kolēģiem – finanšu ministriem, kuri pārstāv visas ES dalībvalstis, kā arī Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam, Eiropas Centrālajai bankai, Īrijas un Lietuvas prezidentūrām par savstarpēju atbalstu un dažreiz arī savstarpēju spiedienu, lai šī nozīmīgā diena pienāktu.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
[email protected]

Dalies ar ziņu