Skip to main content

Reitingu aģentūra Fitch Ratings paaugstina Latvijas kredītreitingu

Otrdien, 9. jūlijā, viena no lielākajām starptautiskajām reitingu aģentūrām Fitch Ratings pieņēma lēmumu paaugstināt Latvijas kredītreitingu par vienu pakāpi, nosakot stabilu reitinga nākotnes prognozi. Mūsu valsts novērtējums ilgtermiņa un īstermiņa saistībām vietējā un ārvalstu valūtā ir paaugstināts no „BBB” uz „BBB+” ar stabilu reitinga prognozi nākotnē (Outlook Stable).

„Kredītreitinga paaugstināšana ir secīgs notikums Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu (ECOFIN) padomes sanāksmē apstiprinātajam galīgajam lēmumam par Latvijas pievienošanos eirozonai. To apstiprina arī iepriekšējās prognozes par to, ka, tiklīdz Latvija saņems akceptu eiro ieviešanai, kredītreitings tiks paaugstināts. Šis valstij ir ļoti nozīmīgs novērtējums, kas saistāms ar tautsaimniecības attīstību un valsts reputāciju ārvalstu investoru acīs. Kredītreitinga paaugstināšana ir arī starptautisks pierādījums, ka joprojām varam sevi parādīt kā uz attīstību un konkurētspēju orientētu valsti”, norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

Fitch Ratings savu lēmumu pamato ar ECOFIN šā gada 9. jūlija galīgo lēmumu uzaicināt Latviju pievienoties eirozonai no 2014. gada 1. janvāra. Aģentūra uzskata, ka eiro ieviešana ir pozitīvs solis Latvijas mazajai un atvērtajai ekonomikai, kas jau tagad ir stipri „eiroizēta”.

Tāpat Fitch Ratings norāda, ka Latvijas ekonomika ir cieši integrētaEiropas Savienības ekonomikā – gan tirdzniecības un investīciju jomā, gan ņemot vērā, ka būtisku daļu finanšu sektora veido Ziemeļvalstu bankas. Latvijas ekonomika ir parādījusi Mātsrihtas kritēriju izpildei nepieciešamo elastību, un Latvijas pievienošanās eirozonai vēl vairāk veicinās uzticēšanos tās īstenotajai ekonomikas politikai.Pievienošanās eirozonai samazinās arī atvērtos kredītriskus, kas saistīti ar ārvalstu valūtu darījumiem banku sektorā, kā arī samazinās augsto neto valsts ārējā parāda līmeni.

Aģentūra Fitch Ratings uzsver, ka pievienošanās eirozonai uzlabos fiskālo un ārējo finansēšanas elastību, izmantojot eiro kursa rezerves valūtas statusu. Pievienošanās eirozonai arī nodrošinās Latvijas Bankai piekļuvi Eiropas Centrālās bankas likviditātes instrumentiem.

Fitch Ratings noteikusi stabilu kredītreitinga nākotnes novērtējumu, jo iespējamie ar ekonomikas attīstību saistītie riski ir sabalansēti. Ja Latvijas ekonomika turpinās uzrādīt spēcīgu, sabalansētu izaugsmi un būtisku ārējā parāda samazinājumu, varētu sekot turpmāka Latvijas kredītreitinga paaugstināšana.

Papildu informāciju par Latvijas kredītreitingu skatīt šeit.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
[email protected]

 

Dalies ar ziņu