Skip to main content

Finanšu ministrs aicina Valsts kontroli veikt ārkārtas revīziju Ķekavas novada pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Baložu komunālā saimniecība”

Finanšu ministrs Andris Vilks valsts kontrolierei Elitai Krūmiņai ir nosūtījis vēstuli ar lūgumu veikt ārkārtas revīziju Ķekavas novada pašvaldības izveidotajā kapitālsabiedrībā SIA “Baložu komunālā saimniecība”.

Finanšu ministrijas (FM) iepriekš identificētie finanšu riski par Ķekavas novada pašvaldības finanšu vadību un SIA „Baložu komunālā saimniecība” uzraudzību liecina, ka ir izveidojušās būtiskas finanšu vadības problēmas, un Ķekavas novada pašvaldība nenodrošina savas kapitālsabiedrības finanšu uzraudzību.

“Uzskatu, ka nav pieļaujama situācija, kad viena no bagātākajām Latvijas pašvaldībām, līdzīgi kā Ādažu novada pašvaldība, nonāk finanšu stabilizācijas procesā bezatbildīgas novada vadības un speciālistu saimniekošanas rezultātā,”pārliecināts finanšu ministrs Andris Vilks.

SIA „Baložu komunālā saimniecība” ir uzņēmusies lielas saistības bez finansiāla seguma – aizņēmumu nodrošinājumu, ieķīlājot komercbankās visus sabiedrības aktīvus. Turklāt Ķekavas novada pašvaldība 2013. un 2014. gadā ir ieguldījusi lielus finanšu resursus SIA „Baložu komunālā saimniecība” pamatkapitālā, kas 2013. gadā izlietoti citiem mērķiem, nekā Ķekavas novada dome bija lēmusi.

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldību budžetiem” pašvaldības domes priekšsēdētājs atbild par pašvaldības budžeta izpildes procesa organizāciju un vadību, un pašvaldības dome organizē pašvaldības budžeta izpildi un nodrošina līdzekļu racionālu izlietošanu, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Turklāt pašvaldībai ir jānodrošina savu kapitālsabiedrību finanšu darījumu pārraudzība un likumība. FM ir konstatējusi, ka Ķekavas novada pašvaldības vadība ilglaicīgi ir pārskaitījusi nodokļu maksātāju naudu SIA „Baložu komunālā saimniecība”, nenodrošinot kontroli par ieguldīto finanšu resursu izlietojumu.

Finanšu ministrs Andris Vilks lūdz Valsts kontroli tuvākajā laikā veikt ārkārtas revīziju SIA „Baložu komunālā saimniecība”, lai būtu iespējams nekavējoši rast risinājumus situācijas sakārtošanai, kā arī, lai netiktu apdraudētas Ķekavas novada pašvaldības iedzīvotāju intereses, un pašvaldība spētu nodrošināt pakalpojumu sniegšanu visā savā teritorijā.

“Augstu novērtēju uzsākto pozitīvo sadarbību ar Valsts kontrolieri Elitu Krūmiņu. Finanšu ministrijas speciālisti ir gatavi tikties ar Valsts kontroles revidentiem un sniegt visu ministrijas rīcībā esošo informāciju, kā arī klātienē pārrunāt identificētās finanšu problēmas, lai pēc iespējas īsākā laikā sniegtu ieteikumus Ķekavas novada pašvaldībai situācijas sakārtošanai,”norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

Šā gada maijā finanšu ministrs Andris Vilks un valsts kontroliere Elita Krūmiņa tikšanās reizē vienojās par turpmāko sadarbību pašvaldību finansiālās darbības uzraudzībā, tajā skaitā izveidoto kapitālsabiedrību uzraudzībā.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Pužule
Komunikācijas nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67095405
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu