Skip to main content

Finanšu ministrs Andris Vilks piedalās ECOFIN sanāksmē Briselē

Otrdien, 14. maijā, finanšu ministrs Andris Vilks, kā arī Finanšu ministrijas pārstāvji piedalās Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē Briselē, lai pārstāvētu Latvijas intereses.

ECOFIN sanāksmes laikā ir plānots apspriest Īrijas prezidentūras ziņojumu par attīstības gaitu Banku sanācijas un noregulējuma direktīvas priekšlikuma saskaņošanā un virzību uz Padomes vienotās pieejas apstiprināšanu. Direktīvas priekšlikums paredz noteikt dalībvalstu kompetentajām iestādēm kopīgus un efektīvus instrumentus un pilnvaras, lai savlaicīgi risinātu ar banku krīzēm saistītās problēmas, aizsargājot finanšu stabilitāti un iespējami samazinot zaudējumus nodokļu maksātājiem.

Latvija atzinīgi novērtē Īrijas prezidentūras ierosinātās diskusijas par iespējamiem noregulējuma risinājuma variantiem un piekrīt ziņojumā norādītajiem kopīgajiem parādu norakstīšanas elementiem. Tāpat Latvija atbalsta harmonizētu pieeju attiecībā uz nenodrošināto noguldītāju priekšrocību tiesībām, jo tā nodrošina vislielāko juridisko skaidrību un pārskatāmību.

Sanāksmes laikā paredzēts arī panākt vienošanos par budžeta grozījumu projektu Nr.2 2013. gada vispārējam budžetam un Īrijas prezidentūras ierosināto kompromisa priekšlikumu divu soļu pieejai, kas paredz 7,3 miljardu eiro apropriāciju palielinājumu budžeta grozījumu pirmajā daļā. Neraugoties uz to, ka Latvija varētu atbalstīt visu kohēzijai pieprasīto apjomu 9 miljardu eiro apmērā, Latvija atbalsta priekšlikumu budžeta grozījumu projektam un tā ietvaros paredzēto palielinājumu kohēzijas jomā. Latvija arī atbalsta Īrijas prezidentūras piedāvāto divu soļu pieeju, vienojoties par daļu no grozījumiem jau šobrīd, par prioritāti nosakot kohēziju, jo 2012. gada beigās iztrūkums kohēzijā ievērojami pārsniedza iztrūkumu citās kategorijās un tieši ietekmē naudas plūsmu valsts budžetos.

Tā kā 2013. gada marta Eiropadomē tika uzsvērta nepieciešamība pēc atjaunotiem centieniem uzlabot nodokļu iekasēšanas efektivitāti un cīņu ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas, sekojot pēdējā laika attīstībai gan ES, gan globālā mērogā, ECOFIN sanāksmē paredzēts arī pieņemt secinājumus par cīņu pret ļaunprātīgu izvairīšanos no nodokļu nomaksas un krāpšanu nodokļu jomā. Latvija atbalsta darba turpināšanu un pozīciju koordinēšanu ES līmenī, lai starptautiskajā kontekstā uzlabotu nodokļu iekasēšanas efektivitāti un apkarotu agresīvu nodokļu plānošanu, un ļaunprātīgu izvairīšanos no nodokļu nomaksas.

Tāpat tiks skatīti tādi jautājumi kā Uzkrājumu direktīva, Makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūras – padziļinātās izpētes ziņojumi, pilnvarojums Eiropas Komisijai vest sarunas ar trešajām valstīm par uzkrājumu līgumu grozīšanu, Ekonomikas un monetārās savienības pilnveides jautājumi, G20 finanšu ministru un Starptautiskā valūtas fonda/Pasaules Bankas pavasara sanāksmju rezultāti un citi.

ECOFIN sanāksmē piedalās visu ES dalībvalstu finanšu ministri, un šajā sanāksmē tiek pieņemti nozīmīgākie ES lēmumi ekonomikas un finanšu jomā. ECOFIN sanāksmes notiek reizi mēnesī, un tā ir iespēja ES dalībvalstīm izteikt savu pozīciju par plānotajām ES politikām ekonomikas un finanšu jomā.

Informatīvais ziņojums par sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem ir pieejams šeit.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
[email protected]

Dalies ar ziņu