Skip to main content

Finanšu ministrs Andris Vilks piedalās ECOFIN sanāksmē Luksemburgā

21. jūnijā finanšu ministrs Andris Vilks, Finanšu ministrijas valsts sekretāre Sanita Bajāre un ministrijas pārstāvji piedalās Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē Luksemburgā. Tās laikā paredzēts skatīt eirozonas dalībvalstu rekomendāciju par eiro ieviešanu Latvijā un ES Padomes rekomendācijas dalībvalstīm, tai skaitā Latvijai. Tāpat plānots panākt vienošanos par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību sanācijas un noregulējuma režīmu un izskatīt citus jautājumus.

Sanāksmes laikā ir paredzēts apstiprināt eirozonas dalībvalstu rekomendāciju par eiro ieviešanu Latvijā, kā arī sagatavot ES Padomes prezidenta vēstuli Eiropadomei. Eiropas Komisijas Konverģences ziņojumā par Latviju ir secināts, ka Latvija ir sasniegusi augstu konverģences pakāpi un ir gatava ieviest eiro 2014. gadā. Neraugoties uz to, ka ziņojumā atzinīgi tiek vērtēta Latvijas ārējā konkurētspēja un ekonomikas integrācijas pakāpe kopējā ES ekonomikā, tiek norādīts, ka ir nepieciešams turpināt Latvijas finanšu sektora integrāciju kopējās ES finanšu sistēmā. Tāpat arī pēc eiro ieviešanas ir jāturpina realizēt konsekventu ekonomisko un finanšu politiku.

Mēs izsakām pateicību par sagatavotajiem ziņojumiem un izteikto novērtējumu. Lai saglabātu līdz šim sasniegto un nodrošinātu, ka makroekonomiskie apstākļi arī turpmākajos gados veicina ilgtspējīgu ekonomisko konverģenci, Latvija stingri apņemas īstenot politikas ietvaru, ko veido fiskālā politika, kas pastāvīgi un pilnībā atbilst Stabilitātes un izaugsmes paktam un Fiskālajam līgumam, turpināt strukturālo reformu veikšanu un nostiprināt finanšu sektora politiku,” norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

ECOFIN sanāksmē plānots izskatīt arī ES Padomes rekomendācijas dalībvalstīm. Saskaņā ar sākotnējo rekomendāciju projektu Latvijai tiek ieteikts 2013.–2014. gadā pastiprināt budžeta stratēģiju, lai nodrošinātu, ka novirzes no vidējā termiņa mērķa atspoguļo vienīgi papildu ietekmi no sistēmiskām pensiju reformām. Šīs stratēģijas ietvaros jāsamazina nodokļus zemu algu saņēmējiem, novirzot nodokļu slogu uz akcīzes, īpašuma un/vai vides nodokļiem. Tāpat jāturpina uzlabot nodokļu iekasēšanu un ēnu ekonomikas apkarošanu. Latvijai arī turpmāk tiek ieteikts stiprināt fiskālo ietvaru, efektīvi īstenojot Fiskālās disciplīnas likumu un daudzgadu budžeta plānošanu. Latvija kopumā piekrīt rekomendācijām, jo tās turpina jau iepriekš norādītos virzienus, kuros gada laikā jau ir sasniegts zināms progress.

ECOFIN sanāksmē piedalās visu ES dalībvalstu finanšu ministri, un šajā sanāksmē tiek pieņemti nozīmīgākie ES lēmumi ekonomikas un finanšu jomā. ECOFIN sanāksmes notiek reizi mēnesī, un tā ir iespēja ES dalībvalstīm izteikt savu pozīciju par plānotajām ES politikām ekonomikas un finanšu jomā.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
FM Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
[email protected]

Dalies ar ziņu