Skip to main content

Finanšu ministrs: Eiro ieviešana ir apstiprinājums valsts stabilitātei un ilgtermiņa attīstībai

Ceturtdien, 20. jūnijā, finanšu ministrs Andris Vilks Eiropas Savienības (ES) Padomes Eirogrupai prezentēja Latvijas virzību uz eirozonu un informēja grupas dalībniekus par ekonomisko situāciju, līdzšinējiem sasniegumiem un iecerēm.

„Eiro ieviešana ir apstiprinājums valsts makroekonomiskajai stabilitātei un ekonomikas attīstībai ilgtermiņā, tādēļ tieši šobrīd, kad izaugsmes temps Latvijā ir viens no visstraujākajiem Eiropā, pārliecinoša virzība uz eirozonu ir loģisks nākamais solis mūsu valsts attīstībā. Esmu pārliecināts, ka ar pašreizējo izaugsmes modeli, kas paredz gan stingru fiskālo politiku, gan iespējas attīstīties, Latvija panāks stabilitāti ilgtermiņā, taču svarīgi ir izvairīties no atgriešanās pie procikliskas politikas īstenošanas, kā arī darbs jāiegulda institūciju, uzņēmējdarbības vides un pārvaldības kvalitātes stiprināšanai,” norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

Latvijas fiskālā politika arī turpmāk būs stingri vērsta uz stabilu valsts finanšu nodrošināšanu un saglabāšanu, kā arī uz valsts parāda līmeņa samazināšanos vidēja termiņa perspektīvā. Sākot ar 2014. gadu, pretcikliskas fiskālās politikas ietvaru būtiski noteiks nesen pieņemtais Fiskālās disciplīnas likums, kas nosaka, ka vispārējās valdības budžetam jābūt sabalansētam ekonomiskā cikla ietvaros.

Ilgtermiņa izaugsmei nozīmīga ir godīga konkurence, tādēļ viena no valdības prioritātēm ir ēnu ekonomikas apkarošana. Ir paveikts nozīmīgs darbs, izpildot Pasākumu plānā ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010. – 2013. gadam paredzētos uzdevumus. Tomēr arī turpmāk izaicinājumi saglabājas, it sevišķi nereģistrētas saimnieciskās darbības un „aplokšņu algu” jautājumos. Tāpat, lai nodrošinātu darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma atbilstību, valdība ir sākusi pārvirzīt nodokļu slogu no darbaspēka uz netiešajiem nodokļiem.

Eiro ieviešanas Latvijā mērķa datums ir 2014. gada 1. janvāris. ES Padome pieņems lēmumu par Latvijas pievienošanos eirozonai šā gada 9. jūlijā pēc konsultācijām ar Eiropas Parlamentu, rekomendācijas saņemšanas no Eirogrupas un 27.-28. jūnija Eiropadomes diskusijas.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
[email protected]

 

Dalies ar ziņu