Skip to main content

Gatavojoties pārejai uz eiro, norit aktīva sabiedrības informēšana

Šodien Finanšu ministrija Eiro projekta darba grupu vārdā sniedza informatīvo ziņojumu Ministru kabineta sēdē "Par laika periodā no 2013. gada 1. marta līdz 2013. gada 31. maijam paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā". Aizvadītais periods zīmīgs ar īpaši aktīvu sabiedrības informēšanu un izglītošanu, kā virkni praktiskajiem darbiem, lai pāreja uz eiro iedzīvotājiem būtu vienkārša un ērta.

Darbu sekmīgai pārejai uz eiro valsts pārvaldē plāno un īsteno piecas darba grupas, kas aptver visas valsts pārvaldes jomas un līmeņus. Patlaban darbi norit saskaņā ar iepriekš apstiprināto grafiku.

Maijā un jūnijā četrpadsmit Latvijas pilsētās – Liepājā, Limbažos, Salacgrīvā, Jēkabpilī, Ventspilī, Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Olainē, Nīcā, Valmierā, Jelgavā, Madonā un Rīgā, pulcēti vairāki simti interesentu uz dokumentālās filmas „Dzīvot labāk” seansu un diskusiju ar Finanšu ministrijas ekspertiem, kas atbildēja uz sabiedrībā aktuāliem jautājumiem. Līdztekus visā Latvijā organizēti arī semināri uzņēmējiem un pašvaldību darbiniekiem par eiro ieviešanas praktiskajām vadlīnijām grāmatvedības uzskaites, valūtas kursu piemērošanas, kases aparātu, cenu atspoguļošanas u.c. jomās.

Lai kliedētu iedzīvotāju bažas par nepamatotu cenu kāpumu pēc eiro ieviešanas, turpinās cenu monitorings. Monitoringa aprīļa rezultāti liecina, ka 85% apsekoto cenu nav mainījušās, 9% preču cenas samazinājušās, un 6% gadījumu bijis cenu pieaugums. Kā norādīts iepriekš, ir būtiski identificēt cenu izmaiņu cēloņus. Šobrīd lielāko ietekmi uz preču un pakalpojumu cenām atstāj sezona un energoresursu cenu svārstības pasaulē.

Darba grupu pārstāvji sadarbībā ar Ernst&Young Baltic ekspertiem jūnijā veikuši projekta risku analīzi, kur kā galvenais risks tiek izvirzīts informācijas sistēmu pielāgošanas jautājums. Kā vēsta ziņojums, Valsts administrācijas darba grupa turpina IT sistēmu pielāgošanas darbu uzraudzību, lai maksimāli novērstu iespējamos riskus. Tāpat dažādos semināros uzņēmēji tiek aicināti laikus pievērst uzmanību kases aparātu pārprogrammēšanai un IT sistēmu pielāgošanai.

„Lai visus iespējamos riskus laikus novērstu, tiek sniegtas ikmēneša regulārās informācijas sistēmu pielāgošanas darbu atskaites, kuras paraksta atbildīgās ministrijas valsts sekretārs,” norāda Eiro projekta vadītāja Dace Kalsone.

Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas skaidras naudas apakšgrupa sākusi darbu pie skaidrās naudas darījumu un euro priekšpiegādes veikšanas kārtības, t.sk. pie standartlīgumu izstrādes. Jāatzīmē, ka skaidras naudas apgrozība, divu nedēļu posmā no 2014. gada 1. janvāra, kad varēs norēķināties abās valūtās un atlikumu saņemt eiro, uztraukumu rada lielā daļā sabiedrības gan no uzglabāšanas, gan drošības viedokļa. Taču darba grupas intensīvi strādā, lai operatīvi rastu potenciālo problēmu risinājumus.

Ieskicējot plānus nākamajam periodam, Informatīvajā ziņojumā uzsvērta iniciatīva „Godīgs eiro ieviesējs”. Pašreiz tiek izstrādāts un ar partneriem NVO segmentā saskaņots memoranda teksts. Ar parakstu apliecināt savu pievienošanos „Godīgs eiro ieviesējs” principiem uzņēmēji varēs, sākot ar jūlija vidu. Memoranda dalībnieki saņems „Godīgs eiro ieviesējs” uzlīmi, pēc kuras patērētāji varēs atpazīt tirdzniecības un pakalpojumu vietas, kurās cenas pārrēķinātas no latiem uz eiro precīzi pēc kursa.

Informācijai:
Eiro projektā darbojas piecas darba grupas: Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupa, Valsts administrācijas darba grupa, Naudas un maksājumu sistēmu darba grupa, Finanšu sistēmas darba grupa un Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupa.

Informāciju sagatavoja:
Ināra Rubene
Finanšu ministrijas
Eiro komunikācijas biroja vadītāja,
Tālr.: 67095417
[email protected]

 

Dalies ar ziņu