Skip to main content

Finanšu ministrs: jāturpina realizēt izaugsmes veicināšanas pasākumi

Otrdien, 18. februārī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināti grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013. gadam, aktualizējot paveiktos darbus un to rezultātus. Vienlaikus tika izskatīts Finanšu ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013. gadam noteikto uzdevumu īstenošanu 2013. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim.

„Ir jāturpina realizēt ekonomikas atjaunošanas un izaugsmes veicināšanas pasākumi, nodrošinot labāku ekonomisko situāciju Latvijas iedzīvotājiem. Tāpat ir jāveicina atbildīga un ilgtspējīga fiskālā politika, ievērojot stingru fiskālo disciplīnu turpmākajos gados. Līdz šim šādas politikas īstenošana ir attaisnojusies un nodrošinājusi ātrāku finanšu tirgus un investoru uzticības atgūšanu Latvijas kredītspējai un īstenotās ekonomiskās politikas ilgtspējai,” norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

Būtiskākās valsts prioritātes Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā noteikto uzdevumu īstenošanai pārskata periodā saistās ar Eiropas Savienības fondu apguvi, eiro ieviešanas projekta īstenošanu, augstākās izglītības kvalitātes un efektivitātes palielināšanu, sociālās drošības sistēmas pilnveidošanu, finanšu sektora stabilitātes nodrošināšanu, mazo un vidējo uzņēmumu labvēlīgu nosacījumu ieviešanu un Mazā biznesa akta īstenošanu.

2013. gada ceturtā ceturkšņa atskaite ir pēdējais MK iesniedzamais pārskats par attīstības plāna izpildi. Turpmāka neizpildīto uzdevumu izpildes nodrošināšana un uzraudzība notiks ar citu tiesisko instrumentu palīdzību.

Informatīvais ziņojums ir skatāms MK mājaslapā.

Rīkojuma projekts ir pieejams MK mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Pužule
Komunikācijas nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67095405
[email protected]

Dalies ar ziņu