Skip to main content

Finanšu ministrs: jauna pieeja ES fondu plānošanā būs īpašs izaicinājums Latvijai

Otrdien, 25.februārī, finanšu ministrs Andris Vilks, kā arī Finanšu ministrijas (FM) valsts sekretāra vietnieks Eiropas Savienības (ES) fondu jautājumos Armands Eberhards iepazīstināja Valsts prezidentu ar ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda sagatavošanas procesu.

„Jauna pieeja ES fondu plānošanā būs īpašs izaicinājums Latvijai, jo šoreiz stratēģisko dokumentu sagatavošanā tika ievērota cieša ES fondu ieguldījumu sasaiste ar nozaru attīstības stratēģijām un ES Padomes valsts specifisko rekomendāciju ieviešanas procesu. Esmu gandarīts, ka Latvija ir pirmā starp Baltijas valstīm un trešā no ES dalībvalstīm, kas jau oficiāli ir iesniegusi Partnerības līgumu ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam Eiropas Komisijā,” tiekoties ar prezidentu, norādīja finanšu ministrs Andris Vilks.

Tiek plānots, ka līdz šā gada februāra beigām oficiāli Eiropas Komisijā tiks iesniegtas arī Latvijas izstrādāta un Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra sēdē apstiprinātā Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”.

FM uzskata, ka atsevišķās nozarēs Latvijai jāturpina strādāt pie nozaru attīstības stratēģiju uzlabošanas pirms jaunā plānošanas perioda investīciju sākšanas, tādēļ, lai panāktu vienošanos ar Eiropas Komisiju par ES fondu plānošanas dokumentiem. Tāpat vēl būs jāsagatavo rīcības plāni tālākām reformām un uzdevumiem.

Vides, enerģētikas, tūrisma, valsts pārvaldes attīstības un tieslietu jomās atbilstošie stratēģiskie dokumenti vēl ir izstrādes stadijā. Ministrija norāda, ka vēl būtiski uzlabojumi būs nepieciešami izglītības, pētniecības un attīstības, kā arī transporta jomās.

FM augsti vērtē nozaru ministriju sadarbību un iesaisti šajā procesā un cer panākt kopīgu izpratni arī par nozares plānošanas dokumentiem, lai pēc iespējas ātrāk varētu sākt ES fondu līdzekļu ieguldīšanu Latvijas tautsaimniecības izaugsmē, vairojot Latvijas iedzīvotāju labklājību.

Latvijas gatavošanās ESI fondu 2014.-2020.g. plānošanas periodam

Informāciju sagatavoja:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67083850, 26336920
[email protected]

Dalies ar ziņu