Skip to main content

Finanšu ministrs: Latvijai un finanšu jomas komisāriem saskan redzējums par veicamajām prioritātēm ES finanšu stabilitātes nodrošināšanā

Finanšu ministrs Jānis Reirs divpusējās sarunās ar Eiropas Komisijas (EK) komisāru finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un Kapitāla tirgus savienības jautājumos Džonatanu Hilu (Jonathan Hill) un komisāru ekonomikas un finanšu, nodokļu un muitas jautājumos Pjēru Moskoviči (Pierre Moscovici) ceturtdien, 8. janvārī, pārrunāja būtiskākos Latvijas prezidentūras laikā paveicamos uzdevumus finanšu jomā. To skaitā ir gan iesākti pasākumi, kurus nepieciešams turpināt, piemēram, nodokļu jomā, gan vairākas pavisam jaunas iniciatīvas, no kurām vērienīgākā ir tā sauktais Junkera plāns.

“Esmu gandarīts par sarunu rezultātu un esmu pārliecināts, ka tas ir sākums produktīvai sadarbībai prezidentūras laikā. Mums ir vienots redzējums par prezidentūras laikā galvenajiem veicamajiem uzdevumiem un prioritātēm, lai veicinātu vēl lielāku finanšu stabilitāti Eiropas Savienībā. Esam pašā Latvijas prezidentūras sākumposmā, tādēļ šīs tikšanās ar abiem finanšu jomas komisāriem ir ļoti vērtīgas, jo turpmāko pusgadu mūs sagaida ļoti cieša sadarbība,” norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.

Tikšanās laikā ar komisāru Dž. Hilu finanšu ministrs pārrunāja galvenos mērķus attiecībā uz būtisku tiesību aktu virzību, lai panāktu to progresu Latvijas prezidentūras laikā. Starp šiem aktiem ierindojama Maksājumu pakalpojumu direktīva, Apdrošināšanas izplatīšanas direktīva, Regula par vērtspapīru darījumu pārredzamību, Etalonu un indeksu regula. Tāpat, apzinoties Banku strukturālo reformu nozīmīgumu, tiks turpināts darbs arī pie šīs regulas projekta.

Savukārt, tiekoties ar komisāru P. Moskoviči, finanšu ministrs J.Reirs pārrunāja vienu no galvenajiem darbiem prezidentūras laikā – Investīciju plānu Eiropai jeb tā saukto Junkera plānu, kā arī Stabilitātes un izaugsmes pakta īstenošanu un gaidāmās iniciatīvas nodokļu jomā.

Attiecībā uz Junkera plānu ministrs uzsvēra, ka veiksmīgai tā realizēšanai nepieciešama visu iesaistīto pušu konstruktīva sadarbība, visu Eiropas Savienības dalībvalstu interešu un vajadzību atspoguļošana, kā arī caurspīdīga un objektīva iesniegto projektu izvērtēšana.

Jau iepriekš finanšu ministrs norādījis, ka prezidentūras pusgadā Latvijai ir liels izaicinājums un atbildība strādāt pie tā, lai īstenotu vērienīgo Eiropas Komisijas prezidenta Junkera investīciju plānu. Šis plāns būs viens no vissvarīgākajiem instrumentiem izaugsmes veicināšanai ES ekonomikā, tāpēc nepieciešamo tiesību aktu pieņemšana, lai to īstenotu, būs viens no Latvijas prezidentūras galvenajiem uzdevumiem.

Tāpat ministrs norādīja, ka nodokļu politikas jomā prezidentūra turpinās darbu, lai cīnītos pret krāpšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, veicinātu pareizu nodokļu piemērošanu un efektīvu iekasēšanu.

Ministra un komisāru sarunas notika Latvijas valdības un EK komisāru kolēģijas tikšanās laikā Rīgā.

Informāciju sagatavoja:
Maija Straupmane
Komunikācijas departamenta direktora vietniece
Tālr. (+371) 67083938
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu