Skip to main content

Finanšu ministrs pārstāv Latvijas nacionālās intereses ECOFIN sanāksmē

Otrdien, 24. janvārī Briselē norisinās Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksme, kurā Latvijas nacionālās intereses pārstāv finanšu ministrs Andris Vilks.

ECOFIN sanāksmes laikā plānota pirmā viedokļu apmaiņa ministru starpā par jaunajiem Eiropas Komisijas priekšlikumiem saistībā ar tā saukto „otro ekonomikas pārvaldības paketi”, kā arī plānots vienoties par vadlīnijām jauno regulu tālākā izvērtēšanas procesā.

Priekšlikums regulai par kopēju budžeta plānu uzraudzību un novērtēšanu un par eirozonas dalībvalstu pārmērīga budžeta deficīta labošanu paredz vienotu un pastiprinātu uzraudzības un novērtēšanas procedūru, lai novērstu pārmērīgu budžeta deficītu eirozonā, kā arī paredz īpašus nosacījumus valstīm pārmērīgā budžeta deficīta procedūrā.

Savukārt priekšlikums regulai par ekonomikas un budžeta uzraudzības stiprināšanu eirozonas dalībvalstīm ar nopietnām finanšu stabilitātes problēmām vai šādu problēmu risku paredz ekonomikas un budžeta uzraudzības stiprināšanu eirozonas dalībvalstīm ar nopietnām finanšu stabilitātes problēmām vai šādu problēmu risku. Regula attieksies uz eirozonas dalībvalstīm ar nopietnām finanšu stabilitātes problēmām vai šādu problēmu risku, kā arī valstīm, kuras saņem finansiālu palīdzību no Eiropas finanšu stabilizācijas instrumenta, Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisma vai citām starptautiskām finanšu institūcijām, kā Starptautiskā valūtas fonda (SVF). Latvija ir gatava piedalīties šajās diskusijās par Eiropas Komisijas priekšlikumiem, jo:
fiskālās disciplīnas nostiprināšana atbilst visu ES dalībvalstu interesēm, ne tikai eirozonas un neatkarīgi no eiro ieviešanas;
vērtējot Latvijas nacionālās intereses, jāņem vērā Latvijas mērķi pievienoties eirozonai un šo regulu iespējamā piemērošana no 2014. gada.

ECOFIN sanāksmes laikā tiek plānots arī iepazīstināt ministrus ar Dānijas prezidentūras prioritātēm ekonomikas un finanšu jomā šā gada pirmajā pusē.

Tāpat sanāksmē plānota viedokļu apmaiņa par Eiropas semestri, tā saukto Ikgadējo izaugsmes ziņojumu 2012. gadam un Eiro plus paktu. Eiropas semestris ir ES ekonomiskās politikas koordinācijas un uzraudzības mehānisms, un kopš 2011. gada 1. janvāra tas notiek katru gadu ar mērķi izvērtēt ekonomisko situāciju ES kopumā un ES dalībvalstīs, kā arī piedāvāt rekomendācijas ES dalībvalstīm to ekonomiskās politikas īstenošanai un stiprināšanai. „Eiropa 2020” stratēģija, Ikgadējais izaugsmes ziņojums, ES dalībvalstu nacionālās reformu programmas, Stabilitātes un Konverģences programmas ir galvenie elementi Eiropas semestra ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67083850
[email protected]

 

Dalies ar ziņu