Skip to main content

Finanšu ministrs piedalās neformālajā ECOFIN sanāksmē Dublinā

No 12. līdz 13. aprīlim finanšu ministrs Andris Vilks, ministrijas un Latvijas Bankas pārstāvji pārstāv Latvijas intereses un piedalās neformālajā Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē Dublinā, Īrijā.

Neformālās ECOFIN sanāksmes laikā plānota viedokļu apmaiņa un diskusijas par šā brīža ekonomikas un finanšu situāciju ES un iespējamiem tālākiem risinājumiem tās stabilizēšanai, kā arī situācijas uzlabošanai un pilnveidošanai, ņemot vērā nesenos pavērsienus dažās ES dalībvalstīs un ES kopumā.

Vērtējot ekonomisko situāciju ES kopumā, ir vērojams risku samazinājums un atbilstoši EK ziemas prognozēm ekonomiskā situācija ES pamazām uzlabojas. Ņemot vērā uzsāktās jaunās ES iniciatīvas, kopumā ir vērojama tendence situācijas stabilizēšanā, jo tiek izstrādāti nepieciešamie mehānismi un instrumenti risku mazināšanai, kā arī ekonomiskās un finanšu situācijas uzlabošanai. Tomēr ir vērojams, ka ES parādās jauni izaicinājumi, ar ko nākotnē būs jātiek galā.

Latvija atbalsta centienus stabilizēt situāciju eirozonā un ES kopumā un ieviest labākus mehānismus situācijas uzlabošanai. Latvija uzskata, ka, neraugoties uz šā brīža problēmām eirozonā, tās paplašināšana būtu jāturpina, ļaujot tajā iestāties fiskāli atbildīgajām valstīm, kas izpilda visus konverģences kritērijus. Šādā veidā tiktu veicināta papildu uzticība eirozonai.

Lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus fiskālajā jomā, svarīgi būtu izmantot spriedzes mazināšanos finanšu tirgos un pozitīvās vēsmas ekonomiskajā attīstībā politiskās gribas un rīcības nostiprināšanai attiecībā uz publisko finanšu ilgtspēju, izaugsmei draudzīgu strukturālo reformu īstenošanu, nodarbinātības veicināšanu un turpmāku Ekonomikas un monetārās savienības stiprināšanu.

Neformālās ECOFIN sanāksmes laikā plānota arī viedokļu apmaiņa par progresu attiecībā uz Integrētās finanšu sistēmas jeb „banku savienības” dažādu elementu virzību. Tāpat plānots arī apspriest EK publicēto Zaļo grāmatu attiecībā uz Eiropas ekonomikas ilgtermiņa finansēšanas iespējām. Sagaidāms, ka EK savā prezentācijā norādīs, ka, lai Eiropu atgrieztu uz gudras, noturīgas un kopējas izaugsmes ceļa, tai ir nepieciešamas liela mēroga ilgtermiņa investīcijas, kuras veido ilgtspējīgs kapitāls (enerģija, transports, komunikāciju infrastruktūra, izglītība, pētniecība un attīstība u.c.).

Lai šīs investīcijas finansētu, valstu valdībām un uzņēmumiem ir jābūt pieejamam paredzamam ilgtermiņa finansējumam. Savukārt pieejamība ir atkarīga no finanšu sistēmas spējas valdību, uzņēmumu un mājsaimniecību uzkrājumus un ārvalstu tiešās investīcijas efektīvi novirzīt uz produktīvām investīcijām. Zaļā grāmata aplūko, kā šis process darbojas, un tās mērķis ir ierosināt debates par to, kā veicināt ilgtermiņa finansējuma piedāvājumu un uzlabot un diversificēt finanšu starpniecības sistēmu Eiropā.

Neformālajā ECOFIN sanāksmē piedalās visu ES dalībvalstu finanšu ministri, centrālās bankas vadītāji un uzaicinātie viesi un šajā sanāksmē notiek viedokļu apmaiņa par nozīmīgiem ES lēmumiem ekonomikas un finanšu jomā. Neformālās ECOFIN sanāksmes notiek divas reizes gadā, ko organizē attiecīgā prezidentūra savā valstī, un tā ir iespēja ES dalībvalstīm izteikt savu pozīciju par plānotajām ES politikām ekonomikas un finanšu jomā. Latvijas prezidentūra tiek plānota 2015. gada pirmajā pusē.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Neimane
Komunikācijas nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67095405
[email protected]

 

Dalies ar ziņu