Skip to main content

Finanšu ministrs piedalīsies eirogrupas un ECOFIN sanāksmē Luksemburgā

Finanšu ministrs Andris Vilks un Finanšu ministrijas pārstāvji 19. un 20. jūnijā Luksemburgā piedalīsies eirogrupas un Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē.

Eirogrupas sanāksmē 19. jūnijā plānots informēt un apmainīties ar viedokļiem par eirozonas paplašināšanos, jo īpaši uzsverot Lietuvas pievienošanos eirozonai ar 2015.gada 1.janvāri, kā arī pārrunāt citus ar ES vienoto valūtu saistītus jautājumus. Savukārt ECOFIN sanāksmē, kas notiks 20. jūnijā, paredzēts apstiprināt ES Padomes rekomendācijas ES dalībvalstīm un atsevišķi eirozonai kopumā, tostarp arī Latvijai.

“ES Padomes rekomendācijas Latvijai ir būtisks elements nacionālo prioritāšu un reformu noteikšanā. Tās arī palīdz veiksmīgāk īstenot Latvijas Nacionālo reformu programmu un Latvijas Stabilitātes programmu,”skaidro finanšu ministrs Andris Vilks.

Saskaņā ar sākotnējo rekomendāciju projektu Latvijai tiek ieteikts saglabāt fiskālās politikas stabilitāti 2014. gadā un pastiprināt valsts budžeta stratēģiju no 2015. gada, ņemot vērā, ka novirzes no valsts vidējā termiņa budžeta mērķiem ir atļautas tikai saistībā ar pensiju reformas ietekmi. Šīs stratēģijas ietvaros jāturpina mazināt nodokļu slogu zemu algu saņēmējiem, to novirzot uz izaugsmei nekaitīgiem īpašuma un vides nodokļiem un uzlabojot nodokļu maksāšanu un iekasēšanu, kā arī jāievēro citas rekomendācijas.

“Kā īpašas Latvijas intereses jāatzīmē tās, ka valstij ļoti svarīga ir ES politiskā apņēmība nodrošināt, ka neviena ES dalībvalsts nav izolēta no ES energoapgādes tīkla un tirgus. Tāpat Latvijai šobrīd ir aktuāla un svarīga diskusija par enerģijas cenām un to ietekmi uz konkurētspēju un mazaizsargātiem mājsaimniecības lietotājiem,”par Latvijas nostāju ECOFIN padomē informē A.Vilks.

Attiecībā uz enerģijas cenām savlaicīga politikas izstrāde problēmas novēršanai būs atslēgas elements cenu un izmaksu līmeņa stabilizācijai un, turpinot darbu pie konkurētspējīgo enerģijas cenu politikas veidošanas, svarīgi nodrošināt efektīvu mehānismu izstrādi mazaizsargāto patērētāju aizsardzībai.

Latvija kopumā piekrīt Eiropas Komisijas (EK) piedāvātajām ES Padomes rekomendācijām, jo tās turpina jau pagājušajā gadā adresēto rekomendāciju virzienus, kuros Latvija jau ir uzsākusi darbību un gada laikā ir sasniegts zināms progress.

ECOFIN laikā plānots arī vērtēt nodokļu, Stabilitātes un izaugsmes pakta ieviešanas, kā arī eirozonas paplašināšanās aspektus. Tiks sniegta sākotnējā prezentācija par vispārējo ES budžeta projektu 2015.gadam.

Informācijas sagatavotājs:
Maija Straupmane
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu