Skip to main content

Finanšu ministrs un ES reģionālās politikas komisārs Hāns vienojas par turpmāk paveicamo

Trešdien, 4. jūnijā, Finanšu ministrs Andris Vilks tikās ar Eiropas Savienības (ES) reģionālās politikas komisāru Johannesu Hānu (Johannes Hahn). Tikšanās laikā tika pārrunāti šobrīd aktuālie jautājumi par ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodu un Latvijas prioritātēm Kohēzijas politikā* Latvijas prezidentūras laikā ES Padomē, kas norisināsies 2015. gada pirmajā pusē.

"Kohēzijas politika ir viena no redzamākajām ES politikām Latvijā, kas ir sniegusi būtisku ieguldījumu Latvijas attīstībā. Jaunajā 2014.-2020. gada plānošanas periodā Latvijai būs pieejami 4,4 miljardi eiro tālākām investīcijām, kas ļaus Latvijai virzīties uz ES vidējā dzīves līmeņa sasniegšanu. Latvijas prezidentūras kontekstā esam ieinteresēti stiprināt šīs politikas nozīmību visā Eiropā un veicināt šīs politikas efektivitāti un orientāciju uz rezultātu," sarunā ar komisāru uzsvēra finanšu ministrs Andris Vilks.

Ministrs ar komisāru pārrunāja jautājumus par 2014.-2020. gada plānošanas periodu. Tika diskutēts par efektīva atbalsta nodrošināšanu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī par pilsētvides un teritoriālās attīstības jautājumiem. Ministrs norādīja, ka īstenojot pilsētvides investīcijas nav vēlams radīt jaunas struktūras un nav pieļaujams palielināt administratīvo slogu pilsētu administrācijām.

Vienlaicīgi ministrs pauda cerību par ātru Partnerības līguma apstiprināšanu, ko Latvija 3.jūnijā iesniedza Eiropas Komisijai oficiālajai apstiprināšanai.

Tāpat tika pārrunāti jautājumi saistībā ar gatavošanos Latvijas prezidentūru ES Padomē 2015. gada pirmajā pusē un prioritātēm Kohēzijas politikā.

Eiropas Savienības (ES) reģionālās politikas komisārs Johanness Hāns, divu darba dienu vizītes ietvaros Latvijā tiksies arī ar citām valsts un pašvaldību amatpersonām, atklās forumu “Dzīves kvalitāte”, kā arī apmeklēs Jelgavas un Ogres pilsētas, lai iepazītos ar tur realizētajiem ES fondu atbalstītajiem projektiem.

*Kohēzijas politika – politiskais regulējums Eiropas līmeņa solidaritātei, kas izpaužas simtiem tūkstošos projektu, kurus visā Eiropā finansē no diviem struktūrfondiem, t.i. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF), kā arī no Kohēzijas fonda."

Dalies ar ziņu