Skip to main content

Finanšu ministrs: Valsts kontrolei ir būtiska loma ilgtspējīgas valsts attīstībā

Pirmdien, 4. novembrī, finanšu ministrs Andris Vilks piedalījās konferencē „Latvijas Republikas Valsts kontroles loma – atbildīgas un ilgtspējīgas valsts attīstībā”. Diskusijā „Valsts kontroles loma efektīvākā valsts resursu pārvaldībā” ministrs runāja par Valsts kontroles (VK) būtisko lomu ilgtspējīgas budžeta politikas attīstībā.

„Finanšu ministrija augsti novērtē līdzšinējo labo sadarbību ar Valsts kontroli. Tās ietvaros notiek diskusijas par valsts pārvaldē aktuāliem jautājumiem, tai skaitā riskiem, kurus nepieciešams vērtēt starpnozaru līmenī, kā arī, kad Valsts kontrole apkopo un informē iestādes par būtiskākajiem kontroļu trūkumiem, kam būtu jāpievērš uzmanība, veidojot un novērtējot katras iestādes iekšējo kontroles sistēmu. Iestādes ieguvums ir iespēja rīkoties preventīvi un savlaicīgi novērst trūkumus,” pārliecināts finanšu ministrs Andris Vilks.

Vērtējot sadarbības ar VK pilnveidošanas iespējas, Finanšu ministrijas vārdā ministrs aicināja ciešāk sadarboties ar iestādes iekšējiem auditoriem pārbaužu plānošanas posmā, pārrunājot plānoto revīziju apjomu un iekšējā audita gada plānu, identificējot līdzīgās auditējamās jomas un vienojoties par audita un revīzijas apjomu, kā arī iesaistot iekšējo auditu posmā, kad tiek pārrunāti valsts kontroles revīziju rezultāti, tādejādi veidojot vienotu izpratni. Līdz ar to iekšējais audits varētu sniegt lielāku pievienoto vērtību, koordinējot VK revīzijās sniegto ieteikumu ieviešanas gaitu.

Nobeigumā ministrs norādīja, ka ministrija ir gatava arī turpmāk efektīvai un rezultatīvai sadarbībai ar VK.

Konference tiek organizēta par godu VK 90 gadu jubilejai. Tajā piedalījās valsts amatpersonas, nevalstisko organizāciju pārstāvji un eksperti.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Pužule
Komunikācijas nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67095405
[email protected]

Dalies ar ziņu