Skip to main content

Valsts pārvalde aicina sabiedrību līdzdarboties administratīvā sloga mazināšanā

Otrdien, 5.novembrī, ar mērķi padarīt valsts sniegtos pakalpojumus labākus un efektīvākus, sabiedrības rīcībā tiks nodoti divi jauni instrumenti – speciāla interneta vietne www.mazinamslogu.gov.lv un mobilā aplikācija „Futbols”. Ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts iesaistīties un vērtēt saņemtos valsts pakalpojumus, dalīties ar priekšlikumiem un ziņot par novērotajām nepilnībām jeb – piespēlēt, lai būtu labāks rezultāts!

Abi instrumenti izstrādāti pēc Valsts kancelejas iniciatīvas, ņemot vērā iniciatīvas „Mazinām slogu kopā!” pilotprojekta panākumus vairāk nekā gada garumā.

Administratīvā sloga mazināšanas instrumenti tiks prezentēti otrdien, 5.novembrī, plkst. 11.20 Ministru kabinetā (bibliotēkā, 4.stāvā). Pasākumā piedalīsies Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane, Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēk-resursu attīstības jautājumos Eva Upīte, kā arī idejas autori no sabiedrības – Zigurds Zaķis un Voldemārs Dūdums.

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane uzsver, ka „mazāks administratīvais slogs, vienkāršāks regulējums, uz klientu orientēta attieksme un gudra birokrātija ir valsts pārvalde, kāda mums vajadzīga. Jau vairāk kā gadu veiksmīgi darbojas Valsts kancelejas iniciatīva „Mazinām slogu kopā!”. Esam saņēmuši vairāk nekā 200 konstruktīvus priekšlikumus sloga mazināšanai. Daļa jau īstenota. Lai turpinātu uzlabot valsts sniegto pakalpojumu kvalitāti, svarīga sabiedrības iesaiste – informācija par tām iestādēm, kuru darbībā nepieciešami uzlabojumi. Saņemtos priekšlikumus analizēsim un meklēsim efektīvus risinājumus.”

Viņa arī norāda, ka „valsts sniegto pakalpojumu kvalitāte nereti ir atkarīga no efektīvas iestāžu sadarbības. Ja tā nav pārdomāta vai problēma "ceļo" no vienas iestādes uz citu, mēdzam to dēvēt par futbolu. Savukārt, ja piespēles ir precīzas, jautājums tiek atrisināts ātri un rezultatīvi”.

Tāpat otrdien, 5.novembra Ministru kabineta sēdē valdība skatīts informatīvais ziņojumu par ministriju un to padotībā esošo iestāžu pārskatiem par padarīto 2013.gada 1.pusgadā atbilstoši izvirzītajiem mērķiem administratīvā sloga mazināšanā un valsts pārvaldes efektīvākā darbībā.

Valsts kancelejas jau iepriekš uzsvērusi, ka šī gada prioritāte ir uzlabot valsts pārvaldes procesus ciešā sadarbībā ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un NVO. Iniciatīva „Mazinām slogu kopā!” ir viens no mehānismiem uz rezultātu orientētas sadarbības sekmēšanai, un tā ietvaros jau saņemti vairāk kā 220 uzņēmēju, NVO un iedzīvotāju jautājumi un priekšlikumi.

Informāciju sagatavoja:
Signe Znotiņa – Znota
Ministru kabineta preses sekretāre
Tālr.: +371 28803639, 67082919
[email protected]

 

Dalies ar ziņu