Skip to main content

FM aicina IZM novērst nepilnības pedagogu algām nepieciešama finansējuma aprēķinos

Šā gada 15. jūlijā Finanšu ministrija (FM) saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par nepieciešamo papildu finansējumu pedagogu darba samaksai 2013. un turpmākajiem gadiem. Ziņojums tika nekavējoties izskatīts, un 18. jūlijā FM sniedza oficiālu atzinumu IZM ar aicinājumu papildināt ziņojumu ar būtisku informāciju, kas nepieciešama jautājuma par finansējuma piešķiršanu izskatīšanai valdībā.

FM atbildes vēstulē IZM ir paudusi gatavību sadarbībai, lai palīdzētu atrisināt izveidojušos situāciju ar nepietiekamo finansējumu 2013. gadā pedagogu darba samaksas nodrošināšanai. Vienlaikus FM uzskata, ka šis jautājums ir ārkārtējs, kam nepieciešams speciāls vienreizējs risinājums, un nav pieļaujams, ka turpmākajos gados atkārtotos kas tamlīdzīgs.

FM vērš uzmanību, ka izveidojusies situācija IZM ir ārkārtējs gadījums, un no tā varam mācīties, ka finanšu plānošanai ir jābūt ļoti rūpīgai, jo pieļautām kļūdām ir būtiska ietekme uz valsts budžetu.

Izvērtējot ziņojumu, tas diemžēl nesniedz skaidru priekšstatu par konkrētiem cēloņiem, kas radījis finansējuma nepietiekamību pedagogu atalgojuma nodrošināšanai 2013. gada pēdējiem četriem mēnešiem, kā arī to, ka IZM ir novērsusi iepriekš pieļautās nepilnības finansējuma aprēķinos.

Tādējādi FM aicina IZM sniegt skaidru informāciju, kādi sistēmas uzlabojumi ir vai tiks veikti, kā arī norādīt, kā tiks nodrošināta pedagogu darba samaksas līdzekļu sadales caurskatāmība un iespēja pārraudzīt tā izlietojumu, lai pedagogi sajustu ieguvumu no papildu finanšu līdzekļu piešķiršanas. Vienlaikus ziņojumam ir nepieciešams pievienot detalizētus aprēķinus, kas pamatotu nepieciešamā finansējuma apmēru un tā sadalījumu pa mēnešiem.

Jautājums par nepieciešamo finansējumu 2013. gadā ir skatāms steidzamības kārtā, tāpēc nepieciešamie precizējumi atkārtotai izskatīšanai FM būtu jāiesniedz nekavējoties, lai neaizkavētu jautājuma izskatīšanu valdības 30. jūlija sēdē.

Ņemot vērā, ka nodokļu ieņēmumu izpilde norit atbilstoši plānotajam, kā arī pastāvošos riskus ekonomikā, pašlaik valsts budžetā nav brīvu resursu, ko novirzīt šā gada budžeta grozījumos nozaru ministriju vajadzību segšanai. FM atkārtoti aicina ministrijas rūpīgi plānot finanšu līdzekļus, kā arī spēt ar iepriekš piešķirtajiem resursiem saimnieciski īstenot likumā noteiktās funkcijas.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Pužule
Komunikācijas nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67095405
[email protected]

 

Dalies ar ziņu