Skip to main content

FM: budžeta izpildes dati ataino Latvijas ekonomikas labos rādītājus

Ņemot vērā labos tautsaimniecības rādītājus šā gada aprīlī, kā arī gada pirmajos četros mēnešos, sekmīga valsts budžeta ieņēmumu izpilde turpinās. Salīdzinājumā ar 2011. gada atbilstošo periodu pieauga gan nodokļu ieņēmumi, gan nenodokļu ieņēmumi.

Operatīvie Valsts kases dati liecina, ka valsts budžeta deficīts saruka no 278,2 miljoniem latu 2011. gada četros mēnešos līdz 107,7 miljoniem latu šā gada līdzīgajā periodā. It sevišķi būtiski samazinājās deficīts valsts pamatbudžetā.

Nodokļu ieņēmumi valsts pamatbudžetā, kas veidoja ap 71% no kopējiem valsts pamatbudžeta ieņēmumiem, šā gada janvārī-aprīlī bija 670,9 miljoni latu, un tas bija par 21,7% vairāk nekā 2011. gada atbilstošajā periodā, tai skaitā pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi pieauga par 25,2%, akcīzes nodokļa ieņēmumi par 11,4% un uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi par 31,2%.

Savukārt, valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi šā gada četros mēnešos bija 107,1 miljons latu. Šā gada aprīlī tika saņemtas Latvijas Bankas iemaksas šādās ieņēmumu pozīcijās – Latvijas Bankas maksājums (4,8 miljoni latu) un ieņēmumi no dividendēm jeb maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu (16,0 miljoni latu). Maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu Latvijas Banka veica, pamatojoties uz 2011. gada finansiālās darbības rezultātiem, kas noslēdzās ar peļņu.

Sociālās apdrošināšanas iemaksu ieņēmumu pieaugums šā gada četros mēnešos salīdzinājumā ar 2011. gada atbilstošo periodu sekmēja deficīta samazināšanos valsts speciālajā budžetā par 8,1 miljonu latu, veidojot 71,6 miljonus latu. Tomēr salīdzinājumā ar pagājušā gada četriem mēnešiem deficīta samazinājums nav liels, ņemot vērā izdevumu pieaugumu, galvenokārt, valsts pensijām. Izdevumi valsts pensijām (vecuma, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma gadījumā u.c.) šā gada četros mēnešos bija 429,7 miljoni latu, kas ir par 9,6% vairāk nekā 2011. gada četros mēnešos. Izdevumu pieaugumu pensijām pamatā noteica izdevumu palielinājums vecuma pensiju izmaksai, jo saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem šā gada martā salīdzinājumā ar 2011. gada martu vecuma pensiju saņēmēju skaits ir pieaudzis par 3 148 cilvēkiem un vidējā piešķirtā vecuma pensija ir pieaugusi no 184,2 līdz 186,3 latiem.

Informāciju sagatavoja:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67083850
[email protected]

 

Dalies ar ziņu