Skip to main content

FM ciešāk uzraudzīs auditu lietu kvalitāti ES fondu programmās

Otrdien, 24. janvārī Ministru kabinetā (MK) apstiprinātais rīkojuma projekts paredz Finanšu ministrijas (FM) īpašas tiesības veikt citas nozares ministrijas vai iestādes audita lietas kvalitātes pārbaudi attiecībā uz ES fondu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas Šveices sadarbības programmām. Ar mērķi nodrošināt pietiekamu pārliecību par finansējuma atbilstošu izlietošanu, tiks stiprināta FM kā ES fondu vadošās iestādes pārraudzība un kontrole pār vadošās iestādes deleģēto funkciju kvalitatīvu izpildi.

MK rīkojuma projekts paredz gadījumos, ja ministrijas vai iestādes iekšējā audita struktūrvienības audita lietas kvalitātes pārbaudes rezultātā konstatēti būtiski trūkumi, FM atbilstoši riska novērtējumam veiks ES un ārvalstu finanšu palīdzības auditus ministrijās un iestādēs līdz brīdim, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi.

Izpildot MK rīkojumā paredzētos uzdevumus, tiks stiprināta prakse FM un valsts pārvaldes iekšējā audita vienību darba rezultātus varēs izmantot kā mehānismu, lai gūtu pārliecību par ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības vadības un kontroles sistēmas efektivitāti. Tas nodrošinās preventīvu sistēmisko kļūdu cēloņu identificēšanu un novēršanu, kā arī audita ieteikumu ieviešanas uzraudzību, proaktīvi samazinot neatbilstoši veikto izdevumu rašanos, jo īpaši ārvalstu finanšu palīdzības programmās.

Informāciju sagatavoja:
Agnese Beļkeviča
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
[email protected]

 

Dalies ar ziņu