Skip to main content

FM: ekonomikā turpinās stabils pieaugums

Pirmdien, 11.novembrī, publicētie iekšzemes kopprodukta (IKP) dati par šā gada trešo ceturksni apliecina, ka izaugsme Latvijā saglabājas stabili laba un šobrīd nav vērojamas būtiskas izmaiņas ekonomikas attīstības tendencēs. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni IKP palielinājies par 4,2%, kas ir līdzīgs pieaugums kā iepriekšējā ceturksnī, un tādējādi Latvija, visticamāk, jau kārtējo ceturksni būs visstraujāk augošā ekonomika Eiropas Savienībā (ES).

Izmaiņas nav vērojamas arī izaugsmes struktūrā un arī šajā ceturksnī to pārsvarā nodrošinājis iekšējais pieprasījums. Pozitīvi, ka pēdējo mēnešu laikā ir sākusi uzlaboties ārējā vide, par ko liecina būtisks ekonomikas sentimenta kāpums ES, kas ļauj cerēt, ka turpmākajos ceturkšņos izaugsme atkal kļūs sabalansēta starp iekšējo un ārējo pieprasījumu.

No šodienas publicētajiem datiem ir jānorāda tas, ka otrajā ceturksnī novērotais sezonāli izlīdzinātā IKP ceturkšņa pieauguma tempa, samazinājums bija saistīts ar AS „Liepājas Metalurgs” darbības apturēšanu. Savukārt jau trešajā ceturksnī IKP pieaugums atgriezies iepriekš ierastajā līmenī, salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni tas šoreiz palielinājies par 1,2%.

No pieejamiem datiem redzams, ka IKP pieaugumu turpina balstīt iekšējais pieprasījums, būvniecības un pakalpojumu nozarēm salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni augot par attiecīgi 10% un 8%, kamēr apstrādes pieaugums šajā periodā bijis vien 2,5%. Ņemot vērā, ka šis ir ātrais IKP novērtējums, šobrīd vēl nav pieejami visi dati par trešo ceturksni, tajā skaitā informācija par investīciju dinamiku, kam būtiska nozīme turpmākajā ekonomikas attīstībā. Jāatzīmē, ka šī gada pirmajā pusē investīciju apjoms samazinājās par 5% un, šādām tendencēm turpinoties, var tikt apdraudēta IKP izaugsme turpmākajos gados.

Papildu tam nelielas bažas saistāmas ar izaugsmes tempu samazinājumu mūsu kaimiņvalstīs, kas vienlaikus ir arī Latvijas galvenās tirdzniecības partnervalstis. Tomēr, līdz ar ekonomiskās situācijas uzlabošanos ES, ārējās vides riski Latvijas ekonomikai ir mazinājušies. Tādējādi ekonomiskā situācija Latvijā kopumā vērtējama kā laba, un Finanšu ministrija saglabā IKP pieauguma prognozi šim un nākamajam gadiem 4,2% apmērā.

Informāciju sagatavoja:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67083850
[email protected]

Dalies ar ziņu