Skip to main content

FM: ekonomikas izaugsmes labie rādītāji sekmē budžeta izpildi

Oficiālie dati par budžeta izpildi kārtējo mēnesi apliecina Latvijas ekonomikas stabilo izaugsmi. Kopš šā gada aprīļa konsolidētajā kopbudžetā ieņēmumi pārsniedz izdevumus. Vienlaikus jāatzīmē, ka Saeimā atbalstītie papildu izdevumi 2012. gada budžetā, kā arī ārējās vides nenoteiktības ietekmē sagaidāmā ekonomikas izaugsmes tempu mazināšanās šā gada otrajā pusgadā, turpmāko mēnešu laikā ietekmēs fiskālās situācijas attīstību. Tajā pašā laikā tiek prognozēts, ka vispārējās valdības budžeta deficīts šogad būs valdībā apstiprinātā maksimāli pieļaujamā līmeņa ietvaros (1,9% no IKP).

Šā gada janvārī – augustā konsolidētā kopbudžeta ieņēmumi (3 833,4 miljoni latu) pārsniedza izdevumus (3 503,3 miljoni latu), veidojot finansiālo pārpalikumu 330,1 miljona latu apmērā, tajā skaitā pārpalikums valsts konsolidētajā budžetā bija 283,2 miljoni latu un pašvaldību konsolidētajā budžetā – 46,8 miljoni latu. Kopbudžeta ieņēmumu izpilde joprojām bija ievērojami labāka nekā 2011. gada atbilstošajā periodā, savukārt, kopbudžeta izdevumi pieauga mērenāk.

Labvēlīgu situāciju ieņēmumu daļā galvenokārt sekmēja laba nodokļu un nenodokļu ieņēmumu izpilde. Jāatzīmē, ka astoņos mēnešos nodokļu ieņēmumi visos nodokļu veidos pārsniedza iepriekšējā gada atbilstošā perioda ieņēmumu līmeni. Kopējie nodokļu ieņēmumi veidoja 74% no kopbudžeta ieņēmumiem un bija 2 835,8 miljoni latu, kas ir par 319,1 miljonu latu jeb 12,7% vairāk nekā 2011. gada atbilstošajā periodā.

Augsts privātā patēriņa un reizē arī mazumtirdzniecības apgrozījuma straujš kāpums turpināja veicināt ļoti labu pievienotās vērtības nodokļa izpildi, kas astoņos mēnešos pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu bija par 18,6% lielāki. Savukārt vidējās darba samaksas un nodarbināto skaita pieaugums sekmēja iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kā arī sociālo apdrošināšanas iemaksu kāpumu, kas janvārī – augustā, salīdzinot ar pērnā gada atbilstošo periodu, pieauga attiecīgi par 10,9% un 9,4%.

Dati par pašvaldību konsolidētā budžeta izpildi janvārī – augustā parāda, ka tajā saglabājās pārpalikums un tas bija par 0,2 miljoniem latu mazāks nekā 2011. gada atbilstošajā periodā. Līdz ar to kopējo ieņēmumu un kopējo izdevumu pieauguma temps bija līdzīgs. Pašvaldību konsolidētā budžeta ieņēmumos lielākās izmaiņas, salīdzinot ar 2011. gada atbilstošo periodu, nodrošināja nodokļu ieņēmumu pieaugums par 44,3 miljoniem latu jeb 8,6% un transfertu no valsts pamatbudžeta samazināšanās par 23,5 miljoniem latu jeb 8,3%. Savukārt izdevumi salīdzinājumā ar 2011. gada astoņiem mēnešiem šā gada janvārī – augustā pieauga gandrīz visās kategorijās (precēm un pakalpojumiem, atalgojumam, subsīdijām un dotācijām, kapitālajiem izdevumiem), turpretī izdevumi sociālajiem pabalstiem turpināja samazināties.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas eksperte
Tālr.: 67095405
[email protected]

 

Dalies ar ziņu