Skip to main content

FM: gads iesācies ar pārpalikumu kopbudžetā

Izvērtējot kopbudžeta izpildi šā gada janvārī, var secināt, ka budžetā bija vērojama līdzīga situācija kā iepriekšējos gados un arī 2013. gads ir sācies ar pārpalikumu valsts konsolidētajā kopbudžetā, ieņēmumiem pārsniedzot izdevumus par 56,8 miljoniem latu. Pozitīvo bilanci veidoja pārpalikums gan valsts konsolidētajā budžetā – 38 miljonu latu apmērā, gan arī pašvaldību budžetā – 18,9 miljoni latu.

Salīdzinājumā ar pērnā gada janvāri, pārpalikums samazinājās par 25,2 miljoniem latu, izdevumi pieaugot straujāk nekā ieņēmumiem. Skaidrāku novērtējumu par 2013. gada budžeta izpildes attīstību būs iespējams sniegt, balstoties uz ceturkšņa datiem, kas iezīmēs precīzākas tendences šā gada budžeta izpildē.

Janvārī valsts konsolidētā kopbudžeta ieņēmumi, salīdzinot ar 2012. gada janvāri, palielinājās par 18 miljoniem latu jeb 4% un bija 465,3 miljoni latu. Kopbudžeta nodokļu ieņēmumu pieaugums, neieskaitot iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā, bija lielāks par kopējo ieņēmumu kāpumu un sasniedza 32,2 miljonus latu jeb 9,1%, tādējādi kopumā veidojot 385,2 miljonus latu. Vienlaikus jāmin, ka nodokļu ieņēmumu apjoms sasniedza augstāko līmeni pēdējo trīs gadu laikā. Ļoti laba izpilde bija vērojama ieņēmumos no darbaspēka nodokļiem, tas ir, sociālās apdrošināšanas iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kas apstiprina informāciju par situācijas uzlabošanas darba tirgū. Savukārt kopbudžeta ieņēmumos samazinājās nenodokļu ieņēmumi par 11 miljoniem latu un ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības – par 5 miljoniem latu.

Saskaņā ar likumu par valsts budžetu 2013.gadam, šajā gadā nodokļu ieņēmumi valsts budžetā tiek plānoti par 121,2 miljoniem latu jeb 3,6% augstāki salīdzinājumā ar iepriekšējā gadā plānoto, savukārt ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības tiek plānoti par 132,2 miljoniem latu jeb 14,2% mazāki saistībā ar zemākiem izdevumiem Eiropas Savienības (ES) fondu projektu īstenošanai. Tāpat arī pašvaldību budžetā nodokļu ieņēmumos tiek plānots pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējā gadā plānoto.

Kopbudžeta izdevumi šā gada janvārī, salīdzinot ar 2012. gadu, palielinājās par 43,2 miljoniem latu jeb 11,8%, un veidoja 408,5 miljonus latu. Lielāki izdevumi bija gan valsts, gan pašvaldību budžetā, un galvenokārt tie pieauga visās pozīcijās, izņemot izdevumus sociālajiem pabalstiem. Jāatzīmē, ka likumā par valsts budžetu 2013. gadam, salīdzinot ar iepriekšējā gada plānu, pieaugums par 39,8 miljoniem latu jeb 1,7% plānots valsts budžeta izdevumiem pamatfunkciju nodrošināšanai, savukārt izdevumi ES fondu projektu realizēšanai ir plānoti zemākā līmenī (par 112 miljoniem latu jeb 10,4% mazāk). Pašvaldību budžeta izdevumi tiek prognozēti nedaudz zemāki nekā iepriekšējā gadā, kur, tāpat kā valsts budžetā, tiek prognozēti zemāki izdevumi ES fondu projektu īstenošanai.

2013. gadā vispārējās valdības deficīta mērķis ir noteikts 1,4% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP), un līdz 2016. gadam deficīta līmeni ir plānots samazināt līdz 0,2% no IKP. Atbilstoši budžeta sagatavošanas grafikam, šā gada 23. septembrī Ministru kabinetā tiks iesniegts likumprojekts par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014. – 2016. gadam un likumprojekts par valsts budžetu 2014. gadam. Tā kā šā gada 31. janvārī Saeima galīgajā lasījumā pieņēma Fiskālās disciplīnas likumu (FDL), vidēja termiņa budžeta ietvara likums tiks sagatavots saskaņā ar FDL nosacījumiem.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Neimane
Komunikācijas nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67095405
[email protected]

 

Dalies ar ziņu