Skip to main content

FM informē par paveikto ēnu ekonomikas apkarošanas plānā

Ceturtdien, 2. decembrī, Finanšu ministrija (FM) Nacionālā trīspusējās sadarbības padomes sēdē prezentēja paveikto ēnu ekonomikas apkarošanas plāna 2010. – 2013.gadam ietvaros, kas ietver 61 pasākumu nodokļu politikas, administratīvā sloga mazināšanas, kontrolējošo iestāžu kapacitātes celšanas un citās jomās.

„2011. gadā viena no valdības prioritātēm ir ēnu ekonomikas apkarošana, tāpēc atbildīgajām institūcijām ir uzdots pastiprināti realizēt pasākumus, kas mazinātu nelegālās ekonomikas īpatsvaru, savukārt godprātīgiem uzņēmējiem mazinātu administratīvo slogu,” norādīja finanšu ministrs Andris Vilks.

Šobrīd tiek veikts darbs pie uzticamāko uzņēmēju saraksta („baltā saraksta”) veidošanas pasākumiem. Vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs pastāv dažādas pieejas īpašu attiecību veidošanai starp nodokļu maksātājiem un nodokļu administrāciju, līdz ar to, lai atrastu visoptimālāko pieeju šādas sistēmas ieviešanai Latvijā, tiek rūpīgi izvērtēta citu valstu prakse un iespējas, kā šo praksi adaptēt Latvijas apstākļos.

Viens no plāna pasākumiem ir koncepcija vienreizējam pasākumam par soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu tiem uzņēmējiem, kas līdz noteiktam brīdim samaksā nodokļu pamatparādu. Ņemot vērā to, ka uzdevuma mērķis ir atvieglot uzņēmējiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos nodokļu parādu slogu, šobrīd FM sadarbībā ar partneriem turpina darbu pie detalizētas uzdevuma shēmas izstrādes, lai definētu kritērijus veikšanai, kā arī pēta juridiskās nianses, lai piedāvātu iespēju sakārtot savas nodokļu parādu saistības plašākām mērķa grupām, piemēram, personām, kurām ir piešķirts tiesiskās aizsardzības statuss. FM apzinās, ka īstenojot šo pasākumu, vienlaikus jānovērtē arī ļaunprātīgas nodokļu nemaksāšanas riski ieviešot šo pasākumu.

Tāpat šobrīd jau ir pastiprināta skaidrā naudā veikto darījumu kontrole vairumtirdzniecībā – Saeimā pieņemti grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām.

Lai palielinātu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) riska analīzes sistēmas precizitāti, VID jau nodrošināta informācija no Latvijas Bankas turētā Kredītu reģistra, Saeimā pieņemot grozījumus kredītiestāžu likumā, komercsabiedrību uzraudzības likumā un apdrošināšanas sabiedrību uzraudzības likumā.

Sadarbībā ar Zemkopības ministriju ir sagatavots informatīvais ziņojums par PVN piemērošanas kārtību zivsaimniecības nozarē, izsakot priekšlikumu likumā par PVN noteikt īpašo PVN maksāšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtību, piemērojot to zvejniecības uzņēmumiem attiecībā uz svaigu, saldētu vai atdzesētu zivju un vēžveidīgo piegādēm.

Plāns paredz arī izvērtēt pastāvošos uzņēmumu ienākuma nodokļa un iedzīvotāju ienākumu nodokļa atvieglojumus ar mērķi radīt caurskatāmu un vienkārši administrējamu nodokļu sistēmu, jo katrs nodokļu atvieglojums ne tikai samazina valsts budžeta ieņēmumus, bet arī palielina izdevumus uz administrēšanas izmaksu rēķina. Šobrīd sadarbībā ar sociālajiem partneriem notiek esošo nodokļu atvieglojumu izvērtēšana no ekonomiskā lietderīguma viedokļa.

Lai atvieglotu gada ienākumu deklarēšanu, pilnveidotu elektroniskās deklarēšanas sistēmu, nodrošinot automātisku deklarācijas aizpildīšanu ar VID rīcībā esošo informāciju, Saeimā jau pieņemti grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, kas stāsies spēkā ar 2012. gada janvāri.

Tāpat pie paveiktā jāmin arī pieņemtos grozījumus tranzīta noteikumos, kur kā viens no TIR karnešu izsniegšanas prasībām ir nosacījums maksāt vismaz 70% no vidējās darba algas sauszemes transporta un cauruļvadu transporta nozarē.

Noklausoties FM ziņojumu, valdība un sociālie partneri vienojas par nepieciešamību turpināt kvalitatīvi pilnveidot plānu ēnu ekonomikas apkarošanai.

 

Informāciju sagatavoja:
Agnese Beļkeviča
Komunikācijas nodaļa
Tālr. 67083938
[email protected]

Dalies ar ziņu