Skip to main content

Štokenbergs: Latvija vēlētos bargākas sankcijas par seksuālāko vardarbību pret bērniem

Šodien, 3. decembrī, tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs piedalās kārtējā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sēdē, kurā tiek skatīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par seksuālās vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu. Sanāksmes laikā A.Štokenbergs uzsvēra, ka Latvija ir vēlējusies redzēt augstākas sankcijas par atsevišķiem noziedzīgajiem nodarījumiem, jo Latvijā jau šobrīd šie atsevišķie nodarījumi tiek sodīti bargāk. Tomēr ministrs norādīja, ka, lai nodrošinātu šīs iniciatīvas tālāku virzību, Latvija atbalsta piedāvāto kompromisu.

Tāpat A. Štokenbergs pauda gandarījumu, ka direktīvā uzsvars tiek likts arī uz noziedzīgo nodarījumu prevenciju, piemēram, paredzot intervences programmas, lai jau sākotnēji iespēju robežās novērstu noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu. „Uzskatu arī, ka efektīvs mehānisms, kas atturēs pārkāpējus no smagāku nodarījumu izdarīšanas un novērsīs turpmāku nodarījumu izdarīšanu, ir, ka direktīvas ietvaros esam paredzējuši kriminālatbildību par tādām mazāk smagām darbībām, kas iepriekš Eiropas Savienības līmenī netika kriminalizētas, piemēram, uzmākšanās bērniem seksuālos nolūkos,” sanāksmē norādīja tieslietu ministrs.

Sanāksmes ietvaros tika apsvērta iespēja internetā bloķēt visas lapas, kas satur bērnu pornogrāfiju vai interneta vietņu saites, kas ved uz šādām lapām. A. Štokenbergs pievienojās Vācijas tieslietu ministrei, ka svarīgi ir samērot valstu vēlmes ar iespējām, jo šāda kontrole prasa milzīgus resursus, tādēļ lielāka uzmanība būtu jāvelta prevencijai un noziegumu atklāšanai. Šādam viedoklim pievienojās arī Lietuva, Igaunija un Rumānija, un Ministru Padome to kopumā atbalstīja.

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekta mērķis ir nodrošināt efektīvu saukšanu pie kriminālatbildības, cietušo personu tiesību aizsardzību un bērnu seksuālās izmantošanas un vardarbības pret bērniem novēršanu.

 

Informāciju sagatavoja:
Inga Saleniece
Tieslietu ministra preses sekretāre
Tālr. 26564629
[email protected]

Dalies ar ziņu