Skip to main content

FM izstrādā publisko iepirkumu instrukciju vietējo ražotāju atbalstam

Finanšu ministrija (FM), lai mazinātu Krievijas embargo pārtikas precēm ietekmi uz vietējiem ražotājiem, ir nākusi ar iniciatīvu izstrādāt Ministru kabineta (MK) instrukciju zaļā publiskā iepirkuma prasību piemērošanai pārtikas preču un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem. Tāpat FM ir izstrādājusi grozījumus Publisko iepirkumu likumā, kas sniegtu deleģējumu MK izdot noteikumus zaļā publiskā iepirkuma prasību piemērošanai dažādām preču grupām.

“Esmu pārliecināts, ka šīs Finanšu ministrijas iniciatīvas spēs praksē iedzīvināt zaļā publiskā iepirkuma principus. Rezultātā pasūtītāji saņems kvalitatīvākas preces un pakalpojumus, tiks veicināta videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošana un preču ražošana, un mūsu vietējiem ražotājiem būs iespēja kļūt konkurētspējīgākiem,” pārliecināts finanšu ministrs Andris Vilks.

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 34. pantu dalībvalstis nevar tiešā veidā aicināt iegādāties tikai vietējo ražotāju preces. Tāpat Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta direktīva 2004/18/EK un Publisko iepirkumu likums nepieļauj iespēju iepirkumos pieprasīt konkrētu ražotāju, zīmolu un konkrētas valsts preces.

Tiesiskā veidā vietējo ražotāju produktu iepirkumu var veicināt, izmantojot zaļā iepirkuma sniegtās iespējas. Tā, piemēram, ēdinot bērnus, izglītojamos, sociālās aprūpes iestāžu iemītniekus un pacientus ar svaigiem un sezonāliem produktiem, bioloģiski audzētiem produktiem vai produktiem, kuru audzēšanā nav izmantoti pesticīdi vai minerālmēsli, ar izstrādājumiem, kuru ražošanā nav izmantota sintētiskās krāsvielas un kas nesatur ģenētiski modificētos organismus.

Spēkā esošais tiesiskais regulējums jau sniedz pietiekami plašas iespējas iekļaut minētos noteikumus gan tehnisko specifikāciju prasībās, gan vērtēšanas kritērijos, taču praksē tas nenotiek bieži. Neskatoties uz to, ka ir izstrādātas vadlīnijas zaļā iepirkuma principu piemērošanai, ieteikumi pārtikas preču un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem, pasūtītāji visbiežāk izmanto kā kritēriju piegādātāju izvēlei tikai zemāko cenu. Šāda prakse neapmierina nedz ražotājus un piegādātājus, nedz arī pasūtītājus, kuri bieži vien saņem zemas kvalitātes preces un pakalpojumus.

Lai zaļā publiskā iepirkuma prasības tiktu piemērotas konsekventi un pasūtītājiem tiktu mazinātas bažas, vai to rīcība ir tiesiska, FM šobrīd izstrādā MK instrukciju zaļā publiskā iepirkuma prasību piemērošanai pārtikas preču un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem.

Instrukcijā būs norādīts, kādas prasības konkrētajai preču grupai un pakalpojumam ir atbilstošas zaļā iepirkuma principiem un Publisko iepirkumu likumam, sniegti kritēriji saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanai un norādīti, kādi dokumenti ir izmantojami kā pierādījums izvirzīto prasību pārbaudei. Instrukcija būs saistoša valsts tiešās pārvaldes iestādēm, pašvaldības un citi pasūtītāji varēs to piemērot brīvprātīgi. Savukārt MK noteikumi, kuru saturs būs līdzīgs, attieksies jau uz visiem pasūtītājiem Publisko iepirkumu likuma izpratnē.

Plānots, ka jau tuvākajā laikā FM izstrādāto instrukciju iesniegs valdībai izskatīšanai un apstiprināšanai, kā arī vēlāk tiks iesniegti MK noteikumi.

Informāciju sagatavoja:
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Aleksis Jarockis
Tālr.: 67083850
[email protected]

Dalies ar ziņu