Skip to main content

Diskutē par pašvaldību lomu veselības aprūpes nozarē

Šodien, 1.septembrī, Ministru prezidentes un veselības ministres pienākumu izpildītājas Laimdotas Straujumas izveidotā darba grupa veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanai tikās ar Latvijas Pašvaldību savienības padomnieci veselības un sociālajos jautājumos Silviju Šimfu, lai pārrunātu pašvaldību lomu veselības aprūpes nozarē.

Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par esošo normatīvo regulējumu attiecībā uz pašvaldību lomu un pienākumiem veselības aprūpes jomā, kā arī iespējamie uzlabojumi.

Kā viena no aktuālākajām problēmām tika uzsvērta pašvaldību atšķirība iedzīvotāju skaita, izmēra, finansiālo iespēju u.c. rādītājos, kas rada problēmas vienotu veselības aprūpes pakalpojumu standartu nodrošināšanā visām pašvaldībām (it īpaši attiecībā uz pašvaldībām ar ļoti nelielu iedzīvotāju skaitu). Tādēļ nākotnē būtu jāraugās uz veselības aprūpes pakalpojumu ilgtermiņa attīstību visa plānošanas reģiona ietvaros, nevis katrā pašvaldībā atsevišķi, turklāt būtu jāparedz pašvaldību kopējā atbildība nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanā.

Tāpat tika pārrunāta nepieciešamība radīt vienotu mehānismu, kādā būtu jānotiek sadarbībai ģimenes ārstu un sociālo dienestu līmenī, kas īpaši nozīmīgi būtu mazāk aizsargāto iedzīvotāju veselības aprūpes un labklājības uzlabošanā.

Tikšanās laikā tika pārrunāta arī līdzšinējā pozitīvā valsts un pašvaldību sadarbība, izveidojot nacionālo veselīgo pašvaldību tīklu, kas paredz noteiktu, sistemātisku pasākumu kopumu veikšanu savu iedzīvotāju veselības veicināšanas jomā.

Papildus informācija:
VM Komunikācijas nodaļa
Oskars Šneiders
Tālr.: 67876008; 26378959
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu