Skip to main content

FM par Ādažu novada domes noslēgtajiem darījumiem vēršas tiesībsargājošajās institūcijās

Konstatējot iespējamo pašvaldības mantas izšķērdēšanu Ādažu novada domē, Finanšu ministrija (FM) lūdz Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Valsts kontroli un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju atbilstoši kompetencei izvērtēt pašvaldības noslēgtos darījumus, kā arī atbildīgo amatpersonu rīcības likumību.

Ādažu novada pašvaldībai 2010. gada 29. oktobrī tika uzsākts finanšu stabilizācijas process. Pašvaldība 2010. gada decembrī saņēma finanšu stabilizācijas aizdevumu 681 tūkstoša latu apmērā, lai atmaksātu valsts budžetā aizņēmuma daļu, ko iepriekšējos gados nebija izmantojusi atbilstoši aizdevuma līgumos norādītajam mērķim.

Pašlaik Ādažu novada pašvaldība ir iesniegusi FM pieprasījumu, lai saņemtu nākamo finanšu stabilizācijas aizņēmuma daļu, kas paredzēta uzkrāto kreditoru saistību nomaksai. Domes papildu pieprasījums ir 470 tūkstoši latu.

Finanšu stabilizācijas procesa ietvaros Ādažu novada pašvaldībai ir noteikta stingra finansiālās darbības uzraudzība, un tās ietvaros FM sadarbībā ar finanšu stabilizācijas uzraugu ir konstatējusi, ka novada pašvaldība finanšu stabilizācijas projektā nav uzrādījusi 2009. un 2010. gadā slēgtos darījumus, kuru finansējuma apmēri ir nesamērīgi ar pašvaldības budžeta iespējām.

Kopējais neuzrādīto saistību apmērs ir vairāk nekā 25 miljoni eiro. Izvērtējot minētos līgumus, FM secina, ka tie ir noslēgti, neievērojot likumā par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu noteikto. Pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu; manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāku cenu.

Jānorāda, ka pašvaldība, pieņemot lēmumu par ilgtermiņa saistību uzņemšanos, nav ievērojusi likumā par valsts budžetu 2009. gadam noteikto aizliegumu uzņemties šādas saistības.
 

Informācijas sagatavotājs:
Aleksis Jarockis
Finanšu ministra preses sekretārs
Tālr.: 67083994
[email protected]

Dalies ar ziņu