Skip to main content

FM: valsts budžeta ieņēmumi oktobrī atbilst plānotajam

Valsts kases operatīvie dati par valsts konsolidētā budžeta izpildi šā gada oktobrī apliecina, ka Latvijas ekonomikas izaugsme turpinājās atbilstoši prognozētajam, un valsts pamatbudžeta ieņēmumi attīstījušies atbilstoši grozījumos likumā par valsts budžetu 2012. gadam plānotajam. Oktobrī saskaņā ar veiktajiem grozījumiem valsts budžetā ievērojami pieauga valsts pamatbudžeta izdevumi, kā rezultātā samazinājās līdz šim uzkrātais pārpalikums valsts konsolidētajā budžetā un desmit mēnešos tas bija 266,8 miljoni latu. Oktobrī pārpalikums pamatbudžetā samazinājās un desmit mēnešos bija 326,0 miljoni latu, bet valsts speciālā budžeta bilancē izmaiņas bija nenozīmīgas un desmit mēnešos deficīts veidoja 59,2 miljonus latu.

Oktobrī valsts pamatbudžeta kopējie ieņēmumi veidoja 272,9 miljonus latu un bija par 3 miljoniem latu jeb 1,1% mazāki, salīdzinot ar septembri, ko noteica izmaiņas nodokļu ieņēmumos, kā arī ieņēmumos no ārvalstu finanšu palīdzības. Salīdzinājumā ar septembri nodokļu ieņēmumi oktobrī samazinājās par 3 miljoniem latu jeb 1,6%, kas skaidrojams ar pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un akcīzes nodokļa ieņēmumu kritumu, attiecīgi par 6,2 miljoniem latu un 3,4 miljoniem latu. Abu nodokļu ieņēmumu samazinājumu noteica mazāks iekšzemes pieprasījums, jo, vasaras mēnešiem beidzoties, nodokļu ieņēmumi parasti nedaudz samazinās. Tāpat PVN ieņēmumus oktobrī ietekmēja lielākas atmaksas, salīdzinot ar septembri.

Ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumi oktobrī veidoja 47,8 miljonus latu, un tie bija par 24 miljoniem latu mazāki nekā septembrī, taču izmaiņas ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumos ietekmē iepriekš plānoto ieņēmumu pārskaitījums noteiktajā termiņā, līdz ar to šo ieņēmumu izpilde katru mēnesi var ievērojami atšķirties. Savukārt nenodokļu ieņēmumi oktobrī palielinājās par 23,3 miljoniem latu, salīdzinot ar septembri, un pieaugumu pamatā veidoja neizmantotā avansa atmaksa 22,3 miljonu latu apmērā no AS „Pasažieru vilciens” Kohēzijas fonda projekta ietvaros.

Šā gada oktobrī valsts pamatbudžeta kopējie izdevumi veidoja 309,5 miljonus latu, un, salīdzinot ar septembri, tie bija par 61,7 miljoniem latu lielāki. Uzturēšanas izdevumi palielinājās par 65,1 miljonu latu, kur pieaugumu pamatā noteica lielāki izdevumi subsīdijām un dotācijām. Jānorāda, ka šajā pozīcijā 2012. gada budžeta grozījumos tika paredzēts lielākais izdevumu pieaugums. Kā jau iepriekš tika skaidrots, šā gada budžeta grozījumos papildu finansējums tika atbalstīts visām nozarēm, bet lielākais – satiksmes un veselības jomai.

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi šā gada oktobrī bija mazāki nekā izdevumi, veidojot nelielu finansiālo deficītu – 1,4 miljonu latu apmērā. Tomēr, salīdzinot ar septembri, kopējie ieņēmumi ir pieauguši straujāk (par 10,7 miljoniem latu) nekā izdevumi (par 7,4 miljoniem latu), kā rezultātā, salīdzinot ar septembri, oktobrī uzlabojās valsts speciālā budžeta finansiālā bilance.

Noslēgumā jāatzīmē, ka kopumā valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi šā gada janvārī-oktobrī veidoja 82% no 2012. gada budžeta plāna, iekļaujot uz grozījumiem aktualizēto plānu. Ņemot vērā labos nodokļu iekasēšanas rezultātus desmit mēnešos, tika pārskatītas 2013. gada ieņēmumu prognozes, tādējādi par 10 miljoniem latu tika palielināta PVN ieņēmumu prognoze. Savukārt, izdevumu izpilde šā gada desmit mēnešos bija 75% no gada plāna. Tas norāda uz to, ka straujāks izdevumu pieaugums sagaidāms gada pēdējos divos mēnešos.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
[email protected]

 

Dalies ar ziņu