Skip to main content

FM: valsts konsolidētā budžeta izpilde šā gada astoņos mēnešos ir laba

Valsts konsolidētā budžeta izpilde šā gada astoņos mēnešos kopumā ir laba, un šā gada janvārī – augustā ieņēmumi veidoja 66% no gada plāna, savukārt izdevumi – 59% no gada plāna. Tiek prognozēts, ka plānotais izdevumu palielinājums 2012. gada budžeta grozījumos radīs straujāku valsts pamatbudžeta izdevumu pieaugumu šā gada pēdējā ceturksnī.

Janvārī – augustā valsts konsolidētā budžeta finansiālā bilance bija 280,3 miljoni latu, kuru veidoja 333,6 miljonu latu pārpalikums pamatbudžetā un deficīts speciālajā budžetā 53,3 miljonu latu. Salīdzinot ar 2011. gada attiecīgo periodu, bilance valsts konsolidētajā budžetā ir uzlabojusies par 375,6 miljoniem latu.

Augustā, salīdzinot ar jūliju, lielākā pamatbudžeta ieņēmumu pozīcija – nodokļu ieņēmumi – ir nedaudz samazinājusies, ko pamatā noteica pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumu kritums salīdzinājumā ar jūliju (par 7,5 miljoniem latiem) un skaidrojams ar PVN standartlikmes samazinājumu ar šā gada 1. jūliju. Tomēr astoņos mēnešos kopumā nodokļu ieņēmumu izpilde ir vērtējama kā laba un joprojām pārsniedz pērnā gada attiecīgā perioda izpildi (par 203,4 miljoniem latu). Jāatzīmē, ka augustā nenodokļu ieņēmumi bija par 8,3 miljoniem latu mazāki nekā iepriekš tika plānots galvenokārt tādēļ, ka daļa no augustā plānotajiem ieņēmumiem no dividendēm pamatbudžetā tiks iemaksāti šā gada nākamajos mēnešos.

Arī ievērojami lielāki ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumi, salīdzinot ar jūliju, sekmēja pamatbudžeta ieņēmumu izpildi. Augustā, salīdzinot ar jūliju, ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumi bija gandrīz divas reizes lielāki un veidoja 190,1 miljonu latu, kas skaidrojams ar deklarēto Eiropas Savienības fondu līdzekļu atmaksu valsts budžetā saskaņā ar iepriekš plānoto. Savukārt pamatbudžeta izdevumi astoņos mēnešos kopumā ir saglabājušies nedaudz virs 2011. gada attiecīgā perioda līmeņa.

Speciālajā budžetā ieņēmumi un izdevumi augustā bija zemāki nekā jūlijā: attiecīgi par 7,2 miljoniem latu un 2,7 miljoniem latu. Tomēr šādas izmaiņas ieņēmumos skaidrojamas ar aktīvu atvaļinājumu periodu vasaras mēnešos, kas ietekmē svārstības valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieņēmumos.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67095405
[email protected]

 

Dalies ar ziņu