Skip to main content

Formulējot vienotu viedokli, sasniegsim kopīgu mērķi

FOTO no pasākuma

Otrdien, 10.jūnijā, Satiksmes ministrijā Ministru prezidente Laimdota Straujuma un satiksmes ministrs Anrijs Matīss atklāja jaunizveidoto Autoceļu padomi.

L.Straujuma pateicās A.Matīsam par Autoceļu padomes atjaunošanu, jo ceļu sakārtošanas jautājums ir viens no primārajiem pašvaldības un reģionu iedzīvotājus uztraucošajiem jautājumiem. Tāpat Premjere izteica gandarījumu par Satiksmes ministrijas paveikto, izstrādājot autoceļu atjaunošanas plānu, kas ir apstiprināts valdībā.

A.Matīss pateicās L.Straujumai par iniciatīvu atjaunot Autoceļu padomi, kas būs Ministru kabineta apstiprināta, un tajā būs iespējams diskutēt par nozarei būtiskiem jautājumiem.

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss: „Aicinu visus padomes dalībniekus uz konstruktīvu diskusiju pēc būtības attiecībā uz finansējuma pieejamību, autoceļu sakārtošanas prioritāšu noteikšanu, to principiem un citiem būtiskiem jautājumiem. Tādā veidā visām autoceļu nozarē iesaistītajām pusēm būs vienota izpratne par tiem, un izdosies efektīvi virzīties uz to, lai Latvijas iedzīvotājiem tiktu nodrošināta iespēja kvalitatīvi pārvietoties uz darbu, mājām, veselības vai izglītības iestādēm.”

Ministrs arī norādīja, ka valdība 2013. gadā apstiprināja autoceļu sakārtošanas plānu, kas paredz līdz 2020.gadam visu valsts galveno autoceļu un lielākās daļas reģionālo autoceļu sakārtošanu. Tāpat ir uzsākta valsts vietējo autoceļu sakārtošana, kā arī šogad valdībā ir apstiprināta tiltu sakārtošanas programma.

Savukārt, pateicoties cenu kritumam autoceļu rekonstrukcijas projektu iepirkumos, šogad plānoto 1000 km vietā būs iespējams atjaunot ap 1300 km autoceļu. Turklāt jau šogad iespējams uzsākt projektu realizāciju 40 miljonu eiro apmērā autoceļu jomā šī plānošanas perioda 2014.-2020.gadam ietvaros.

Autoceļu padomes atjaunošanas sanāksmē piedalījās Ministru prezidente Laimdota Straujuma, satiksmes ministrs Anrijs Matīss, finanšu ministrs Andris Vilks un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš, kā arī pārstāvji no Latvijas Pašvaldību savienības, VAS „Latvijas Valsts ceļi”, autoceļu būvnieku nevalstiskajām organizācijām u.c.

Autoceļu padomes mērķis ir sekmēt vienotas valsts politikas izstrādi un īstenošanu autoceļu jomā, lai nodrošinātu kvalitatīvu un savlaicīgi atjaunotu autoceļu tīklu valstī.

Padomē darbosies satiksmes, finanšu, ekonomikas un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri, ministriju pārstāvji, kā arī Latvijas pašvaldību savienības, Lielo pilsētu asociācijas, biedrības „ Latvijas ceļu būvētājs” , Latvijas ceļinieku asociācijas, Transportbūvju inženieru asociācijas un Latvijas Automoto biedrības un Rīgas Domes virzīti pārstāvji.

Papildus informācija:
SM Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028370
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu