Skip to main content

Gaidāmas diskusijas reģionos par ES fondu 2014. – 2020. gada periodu

No 14. līdz 15. septembrim Rīgā notika Eiropas Savienības (ES) fondu Uzraudzības komitejas un apakškomiteju sēdes, kurās Finanšu ministrijas (FM) kā vadošās iestādes, atbildīgo ministriju, sadarbības iestāžu (aģentūru), Eiropas Komisijas pārstāvji, kā arī sociālie, nevalstiskā sektora un reģionālie partneri pārrunāja ES fondu ieviešanas, uzraudzības un stratēģijas aktualitātes.

Uzraudzības komitejā ES fondu vadošā iestāde informēja komitejas dalībniekus par uzsāktajiem sagatavošanās darbiem ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodam, pārrunājot ar Eiropas Komisiju (EK) tuvāko notikumu laika grafiku, lai laicīgi uzsāktu ES fondu ieviešanu.

„FM plāno šā gada oktobrī un novembrī veikt priekšizpēti, organizējot diskusijas visos Latvijas plānošanas reģionos par ES Kohēzijas politikas (ES fondu) atbalstāmajām jomām Latvijā pēc 2013. gada. Reģionu viedokli ir svarīgi apzināt, jo sarunas ar EK par nākamo plānošanas periodu un finansējumu ir vēl tikai priekšā,” pauž FM valsts sekretāra vietnieks ES fondu jautājumos Aleksandrs Antonovs.

A. Antonovs arī uzsver, ka pēc EK datiem Latvija ES fondu apguvē joprojām ir viena no līderēm – pirmajā vietā Eiropas Sociālā fonda apguvē un piektajā vietā starp ES jaunajām dalībvalstīm attiecībā uz EK veiktajām atmaksām Latvijas budžetā.

Līdz augusta beigām Latvijai noslēgti ES fondu līgumi ar finansējuma saņēmējiem 83% apmērā no kopējā Latvijai pieejamā 2007. – 2013. gada perioda 3,18 miljardu latu finansējuma, savukārt atmaksas finansējuma saņēmējiem veiktas 36% apmērā no kopējā perioda finansējuma.

Lai uzlabotu ES fondu apguvi, Uzraudzības komitejā pārrunāja identificētās riskantās jomas ES fondu vadības un kontroles sistēmā, kas saistītas ar iepirkumiem. Par to liecina arī EK un nacionālo auditoru pētījumi, uzrādot, ka lielākā daļa projektos neatbilstoši veiktu izdevumu rodas tieši iepirkumu procesos. Lai jau preventīvi atklātu iespējamos pārkāpumus iepirkumu procesā un izvairītos no neattiecināmo izmaksu rašanās, FM ir būtiski stiprinājusi Iepirkumu uzraudzības biroja kapacitāti, un no nākamā gada arī atbildīgās un sadarbības iestādes veiks papildu iepirkumu pirmspārbaudes.

Tāpat Uzraudzības komitejā tika pieņemts lēmums par grozījumiem darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība", veicot finansējuma pārdales 2,7 miljonu latu apmērā no administratīvās kapacitātes stiprināšanas uz nodarbinātību. Latvija arī piekrita EK viedoklim, ka veiktie grozījumi ir pēdējie 2007. – 2013.gada perioda programmā.

Sanāksmes darba kārtībā tika iekļauts arī jautājums par ES fondu atbalsta piesaisti publiskās un privātās partnerības projektiem. FM informēja par pašlaik izstrādes procesā esošajiem projektiem, kā arī iezīmēja uzdevumus, lai nākotnē būtu iespējams projektu īstenošanai piesaistīt ne tikai privāto kapitālu, bet arī ES fondu finansējumu.

Plānots, ka līdz 2012. gada beigām tiks pabeigti ES fondu vidus posma izvērtējumi, lai nodrošinātu ieviešanas rezultātu un efektivitātes analīzi 2007. – 2013. gada plānošanas perioda vidū, izvirzot secinājumus turpmākai ES fondu ieviešanas efektivitātes uzlabošanai nākotnē.

Uzraudzības komiteja ir lielākais forums Latvijā, kurā tiek pieņemti nozīmīgi lēmumi, kas saistīti ar ES fondu ieviešanu, uzraudzību, vadības sistēmu, stratēģiju un apguvi. Uzraudzības komitejas sēdes tiek rīkotas divas reizes gadā, nākamā komiteja sēde plānota nākamā gada maijā.

Informāciju sagatavoja:
Agnese Beļkeviča
FM Komunikācijas nodaļa
Tālr. 67083938
[email protected]

 

Dalies ar ziņu