Skip to main content

Kristovskis pauž apņēmību stiprināt sadarbību ar Lietuvu

15. septembrī ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis tikās ar jauno Lietuvas vēstnieku Ričardu Deguti (Ričardas Degutis) vēstnieka akreditācijas vizītes ietvaros. Sarunas partneri atzinīgi novērtēja abu valstu ciešās saites un draudzīgās attiecības.
Ārlietu ministrs uzsvēra Baltijas valstu vienotību un solidaritāti, kas izveidojās 90. gadu sākumā. „Kopīgi ar Lietuvas un Igaunijas tautām cīnījāmies par mūsu valstu neatkarības atgūšanu un, sadevušies rokās, veidojām Baltijas ceļu. Traģiskie 1991. gada janvāra notikumi Viļņā bija arī mūsu, Latvijas sāpe. Kopīgās vērtības un dziļo partnerības sajūtu nedrīkstam pazaudēt, par to ir jāiestājas un tā ir jāsaglabā”, pauda Ģirts Valdis Kristovskis.

Ričards Degutis izteica pateicību Latvijas ārlietu ministram, solidarizējoties ar Lietuvu saistībā ar Mihaila Golovatova atbrīvošanu. Latvijas ārlietu ministrs pozitīvi novērtēja labo sadarbību ar Lietuvas ārlietu ministru Audroņu Ažubali (Audronius Ažubalis). Augstu vērtējama aktīvā vizīšu apmaiņa un regulārās tikšanās starp abu valstu amatpersonām – kārtējā Baltijas valstu premjerministru tikšanās notiks 16.-17.septembrī paredzētās „Rīgas konferences” ietvaros.

Šobrīd Latvija un Lietuva ir vienlīdzīgi partneri un sabiedrotie Eiropā, kuriem ir kopīgas intereses un redzējums daudzās jomās. Ministrs un vēstnieks bija vienisprātis, ka abām valstīm jāturpina aktīvi sadarboties ekonomiskajos, enerģētikas un Eiropas Savienības dienaskārtības jautājumos, kā arī jāstiprina piederības sajūta reģionam.

Latvijas un Lietuvas ārpolitikas viena no svarīgākajām prioritātēm ir Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības attīstība. „Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbībai jākļūst arvien ciešākai, apvienojot resursus, stiprinot politisko solidaritāti, tiecoties uz arvien dziļāku reģionālās ekonomiskās telpas integrāciju”, akcentēja Latvijas ārlietu ministrs.

Abu valstu attiecību padziļināšanā lielu ieguldījumu dos Latvijas un Lietuvas nākotnes sadarbības ziņojums, pie kura izstrādes šobrīd aktīvi strādā Latvijas un Lietuvas Ārlietu ministriju pilnvarotie pārstāvji. Ziņojumā ietverto sadarbības attīstības rekomendāciju īstenošana abu kaimiņvalstu attiecības padarīs vēl ciešākas un intensīvākas.

Sarunas gaitā tika skarti arī aktuālie Eiropas Savienības dienaskārtības jautājumi. Latvijai un Lietuvai daudzos no tiem ir līdzīgas intereses: Ģirts Valdis Kristovskis norādīja, ka redzam Lietuvu kā svarīgu sabiedroto sarunās par ES daudzgadu budžetu 2014. – 2020. gadam. „Esam labi kaimiņi ar līdzīgu nostāju daudzos Eiropas Savienības aktuālajos jautājumos. Izaicinājumi un problēmjautājumi risināmi kopīgiem spēkiem un ciešā sadarbībā”, akcentēja ārlietu ministrs.

Ričards Degutis ir septītais Lietuvas vēstnieks Latvijā. Pirms rotācijas uz Rīgu ieņēmis Lietuvas ģenerālkonsula Sanktpēterburgā amatu, no 2005. līdz 2008. gadam bijis Lietuvas vēstnieks Gruzijā. Darbu Lietuvas Ārlietu ministrijā R. Degutis uzsācis 1991. gadā un savas diplomātiskās karjeras laikā strādājis Lietuvas vēstniecībās Krievijā un Lielbritānijā.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

 

Dalies ar ziņu