Skip to main content

Galvenā tēma Eiropadomē – ES konkurētspēja pasaules mērogā

Sestdien, 22. oktobrī, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis dosies uz Briseli, lai piedalītos Eiropadomes sanāksmē, kurā Eiropas Savienības (ES) valstu un valdību vadītāju galvenā diskusiju tēma būs veltīta konkurētspējai pasaules mērogā, kā arī ekonomikas izaugsmei apstākļos, kad valstis turpina samazināt budžeta izdevumus.

22. oktobrī Ministru prezidents piedalīsies Eiropas Tautas partijas (European Peoples Party) samitā.

Svētdien, 23. oktobrī, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis piedalīsies Eiropadomes darba sesijā, kurā diskutēs par ES ekonomikas politikas iekšējiem un ārējiem aspektiem, kā arī eirozonas pārvaldības jautājumiem. Eiropadome arī noteiks ES nostāju G20 samitā šā gada 3. – 4. novembrī, kā arī ANO klimata konferencē par klimata pārmaiņām šā gada 28. novembrī – 9. decembrī.

Plānots, ka ekonomikas politikas iekšējo aspektu kontekstā Eiropadome identificēs īstermiņa prioritātes, tostarp digitālā vienotā tirgus un administratīvā sloga mazināšanas kontekstā. Savukārt attiecībā uz ekonomikas politikas ārējiem aspektiem valstu un valdību vadītāji diskutēs par ES ārējo attiecību ieguldījumu ES izaugsmē, kā arī par to, kā nodrošināt šo ES ārējo attiecību pienesumu.

Premjers Briselē arī aktualizēs Latvijas prioritātes attiecībā uz ES daudzgadu budžetu 2014. – 2020. gadam.
Ministru prezidents Latvijā atgriezīsies svētdien, 23. oktobrī.

Par ES daudzgadu budžetu:
Latvija sarunās par ES daudzgadu budžetu 2014. – 2020. gadam īpašu uzmanību pievērš divām svarīgām prioritātēm: pietiekami liela kohēzijas finansējuma nodrošināšana, lai Latvija ātrāk pietuvotos ES vidējam attīstības līmenim un radītu labvēlīgus apstākļus Latvijas ekonomikas izaugsmei, un infrastruktūras attīstībai, kā arī godīgu un vienlīdzīgu konkurences nosacījumu panākšana Latvijas lauksaimniekiem kopējā Eiropas tirgū.

Kā jau agrāk ziņots, Eiropas Komisija ar savu priekšlikumu ES daudzgadu budžetam nāca klajā 2011. gada 29. jūnijā. Pirmās Eiropas Savienības dalībvalstu diskusijas par budžetu priekšlikumu notika šī gada jūlija beigās, kas deva iespēju apmainīties ar sākotnējām pozīcijām. EK priekšlikumu izvērtēšanas darbs turpināsies līdz gada beigām. Sarunas pēc būtības notiks visu 2012. gadu, bet galīgo vienošanos starp Eiropas Parlamentu un dalībvalstīm par faktisko budžeta ietvaru plānots panākt 2012. gada beigās vai 2013. gada sākumā.

Par Eiropadomi:
Eiropadome izveidota 1974. gadā ar mērķi nodibināt ES valstu un valdību vadītāju neoficiālu diskusiju forumu. Oficiālu statusu Eiropadome ieguva 1992. gadā ar Māstrihtas Līgumu. Kopš tā laika Eiropadome visās ES darbības jomās nosaka vispārējos politikas virzienus un prioritātes. Eiropadomē ir ES dalībvalstu un valdību vadītāji, tās priekšsēdētājs un Komisijas priekšsēdētājs. Tā sanāk divreiz pusgadā, un to sasauc Eiropadomes priekšsēdētājs.

Papildu informācija:
Mārtiņš Panke
Ministru prezidenta preses sekretārs
Mob. tālr.: 67082865/26556965
[email protected]

Informāciju sagatavoja:
Diana Germane
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr. +371 67082922
[email protected]

Dalies ar ziņu