Skip to main content

Gāzes tirgus atvēršana sekmēs enerģētiskās drošības un neatkarības stiprināšanu

2015. gada 3. marta Ministru kabineta sēdē tika pieņemts lēmums par dabasgāzes tirgus reformas tālāko attīstību, precīzi atrunājot, kādas darbības tiks īstenotas, lai līdz 2017. gadam nodrošinātu dabasgāzes tirgus liberalizāciju Latvijā.

Latvijas dabasgāzes tirgus reformas uzdevums ir vienlaikus ar dabasgāzes pārvades sistēmas operatora nodalīšanu no darbībām, kas saistītas ar dabasgāzes sadali vai tirdzniecību, paaugstināt valsts enerģētisko drošību, tajā skaitā dabasgāzes apgādes drošību, kā arī nodrošināt efektīvu trešo pušu pieeju dabasgāzes sistēmai, palielinot konkurenci dabasgāzes tirgū.

„Līdz ar šodien pieņemto lēmumu Ministru kabinets ir spēris lielu soli tuvāk brīvas konkurences nodrošināšanai dabasgāzes tirgū un līdz ar to dabasgāzes piegāžu drošības un enerģētiskās neatkarības stiprināšanai,” uzsver ekonomikas ministre Dana Reizniece – Ozola.

Pērn pieņemtie grozījumi Enerģētikas likumā iezīmē dabasgāzes tirgus reformas galvenos atskaites punktus. No 2014. gada 4. aprīļa jānodrošina trešās puses piekļuve Latvijas dabasgāzes apgādes sistēmai. Savukārt līdz 2017. gada 3. aprīlim jānodrošina sadales sistēmas operatora un pārvades sistēma operatora nodalīšana no pašreizējās AS „Latvijas Gāze”.

Ekonomikas ministrija šobrīd ir sagatavojusi detalizētu scenāriju, kā un kādos posmos īstenot dabasgāzes tirgus reformu Latvijā, lai līdz 2017. gada aprīlim nodrošinātu pilnīgu dabasgāzes tirgus atvēršanu Latvijā. Būtiskākais uzdevums, kas jāveic reformas nākamajā posmā, ir normatīvo aktu izstrāde pārvades sistēmas nodalīšanai no darbībām, kas saistītas ar dabasgāzes sadali vai tirdzniecību. Tāpat jānodrošina valsts īpašumtiesību saglabāšana uz valstij piederošajām stratēģiskajām zemes dzīlēm – Inčukalna gāzes krātuves pazemes daļu.

Izanalizējot visus iespējamos Direktīvā noteiktos dabasgāzes pārvades sistēmas operatora nodalīšanas modeļus, Ekonomikas ministrija rosināja un MK atbalstīja īpašumtiesību nodalīšanas modeļa īstenošanu, paredzot 2016. gadā izveidot AS “Latvijas Gāze” māsas sabiedrību, kuras rīcībā būtu arī dabasgāzes uzglabāšanas infrastruktūra.

Ekonomikas ministrijai, sadarbībā ar Tieslietu ministrija un saskaņojot ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, līdz 2015. gada 1. jūnijam uzdots sagatavot nepieciešamos normatīvo aktu projektus, lai varētu īstenot dabasgāzes pārvades operatora īpašumtiesību nodalīšanas modeli. Tāpat Ekonomikas ministrijai tika uzdots informēt lielākos AS “Latvijas Gāze” akcionārus par šo Ministru kabineta lēmumu un plānotajām tālākajām darbībām.

Detalizēti ar Ekonomikas ministrijas sagatavoto un MK sēdē izskatīto Informatīvo ziņojumu „Par dabasgāzes tirgus reformu” var iepazīties MK mājaslapā.

Papildus informācija:
Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr: 67013193
E-pasts: [email protected]; [email protected]

Dalies ar ziņu