Skip to main content

Ģimenēm draudzīgi komersanti – LTV un „TNS Latvia”

Valsts SIA „Latvijas Televīzija” (LTV) un SIA „TNS Latvia” trešdien,12. septembrī, ieguvusi Ģimenei draudzīga komersanta statusu. To Labklājības ministrija (LM) piešķir par ģimenēm ar bērniem draudzīgas politikas īstenošanu.

Labklājības ministre Ilze Viņķele svinīgā apbalvošanas ceremonijā abu uzņēmumu pārstāvjiem pasniedza īpašu apliecību un uzlīmi, kas apstiprina, ka šajos uzņēmumos īsteno ģimenei draudzīgu politiku. Tāpat abi uzņēmumi ieguvuši tiesības Ģimenei draudzīga komersanta statusa logotipu divus gadus izmantot savā interneta vietnē, plašsaziņas līdzekļos un darba sludinājumos.

„Ģimenei draudzīgas vides veidošana ir svarīga no dažādiem aspektiem. Ikvienam ir svarīgi, lai valstī tiktu veidota ģimenes un bērnus atbalstoša politika. Lai arī pašvaldības rūpētos par draudzīgu vidi ģimenēm un bērniem, tomēr tikpat liela nozīme ģimenes labsajūtas un drošības veidošanā ir arī uzņēmumiem. Es augstu vērtēju ikkatra uzņēmuma sociālo atbildību, rūpējoties par saviem darbiniekiem un viņu ģimenēm un patiess prieks, ka ģimenei draudzīga uzņēmuma statusa iegūšana ir kļuvusi jau par kvalitātes zīmi,” uzsver labklājības ministre I. Viņķele.

Statusu LM piešķir uzņēmumiem, kas īsteno ģimenei draudzīgu politiku gan savā komercsabiedrībā, gan plašākas sabiedrības kontekstā, piemēram, sniedzot pakalpojumus un nodrošinot ģimenēm ar bērniem pieejamu vidi. Viens no kritērijiem statusa piešķiršanai ir uzņēmuma efektīvas darba un ģimenes dzīves saskaņošanas politikas īstenošana, piemēram, nodrošinot attālinātā darba iespējas, elastīgu darba laiku.

Tāpat vērtē arī nodarbināto veselības aizsardzību darba vietā, uzņēmuma telpu un aprīkojuma atbilstību bērna vajadzībām, uz klientu vērstu pakalpojumu sniegšanu, atbalsta nodrošināšanu bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, iesaistīšanos labdarībā. Ne mazāk būtiskas ir rūpes par klientiem. Kopumā tas veicina uzņēmuma sociālās atbildības politikas īstenošanu, ko īpaši atzīst starptautiskajos tirgos.

VSIA „Latvijas Televīzija” Ģimenei draudzīga komersanta statusu ieguvusi jau trešo reizi. LM novērtē, ka LTV raidījumu satura klāsts ir daudzpusīgs un ir labvēlīgs ģimenēm ar bērniem kopīga laika pavadīšanai. Tāpat LTV ir piedalījusies vairākos labdarības pasākumos.

Uzņēmuma politika ir orientēta uz darbinieku efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu – ir nodrošināta piemērotāka darba laika izvēle un brīvu dienu izmantošana papildus Darba likumā noteiktajam. Tāpat LTV ir izveidota īpaša bērnu istaba, kurā ir arī bērnu pieskatītājs.

Tāpat LTV ir speciāls medicīnas kabinets, kur ir pieejams sertificēts medicīnas personāls un ir nodrošinātas primārās veselības aprūpes iespējas, uzņēmuma telpās var iekļūt cilvēki invalīdu ratiņos un ar bērna ratiņiem.

Arī SIA „TNS Latvia” Ģimenei draudzīga komersanta statusu ieguvusi jau trešo reizi. Uzņēmumā ir bērnu istaba, nepieciešamības gadījumā nodrošināta bērnu pieskatītāja klātbūtne. Uzņēmums piedalās vairākos labdarības pasākumos – ziedojot finanšu līdzekļus Bērnu klīniskās universitātes slimnīcai, projektiem „ziedot.lv” ietvaros. Uzteicama prakse ir vairākas reizes gadā organizēt bērnu izbraukuma pasākumus ārpus darba vietas, kuros uzņēmuma darbiniekiem ar bērniem ir iespēja kopīgi pavadīt laiku.

Šā uzņēmuma darbiniekiem ir bezmaksas veselības apdrošināšana, kā arī ir iespēja apdrošināt ģimenes locekļus. Tāpat ir nodrošinātas elastīga darba laika iespējas strādājošajiem, kuriem ir bērni, kā arī darbinieki var strādāt no mājām. Pirms skolas gada sākuma darbinieki ar bērniem saņem materiālo atbalstu.

Atgādinām, ka 2012. gada maijā šādu ģimenei draudzīga komersanta statusu jau saņēma 11 uzņēmumi. VSIA „Latvijas Televīzija” un SIA „TNS Latvia” bija ģimenei draudzīga uzņēmuma statusa ieguvēji arī iepriekšējos gados. Viņi izvērtējumam pieteikušies vēlāk, atbilstoši iepriekš iegūtā statusa beigu termiņam.

Savukārt 2011.gadā kopumā šādu statusu saņēma 12 uzņēmumi. Pirmoreiz konkurss „Ģimenei draudzīgs komersants" norisinājās 2007. gadā. Īstenojot ES politiku par darba un ģimenes dzīves apvienošanu, to aizsāka Bērnu un ģimenes lietu ministrija.

Pašlaik uzņēmumus, kuri ieguvuši Ģimenei draudzīga komersanta statusu, apzina un izvērtē sadarbībā ar Ilgtspējas indeksu, kopīgi izstrādājot un indeksa aptaujas anketā integrējot atbilstošus kritērijus par ģimenei draudzīgas politikas īstenošanu uzņēmumā.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26134505
[email protected]

Dalies ar ziņu