Skip to main content

Gunārs Kurlovičs: Eiropas līdzekļi jāpiesaista pārdomāti

„Idejas ir vērtīgas, bet beigu beigās tās ir tikai idejas. Uzdevums ir tās realizēt dzīvē,” tā savulaik teica uzņēmējs Henrijs Fords. Arī Jelgavas attīstībā nepieciešams panākt, lai uzņēmējdarbība attīstītos ar prognozējamu rezultātu, tāpēc pašvaldībai ar piesaistīto Eiropas Savienības finansējumu vairāk jāattīsta infrastruktūra ap uzņēmējdarbības objektiem un teritorijām, jāveido mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta sistēma, kas celtu nodarbinātības līmeni. Īpaši jāatbalsta tieši vietējie investori, kuri jau attīsta uzņēmējdarbību pilsētā. Tāpat pašvaldībai jāizveido aktīvu investīciju piesaistes sistēma, definējot prioritātes.

Pilsētas un apkārtnes iedzīvotāju interesēs kā atbalstu vietējiem ražotājiem svarīgi izveidot jaunu tirgus teritoriju kompleksā ar amatniecības centru, kurā savus ražojumus varēs realizēt mazie uzņēmumi, zemnieku saimniecības un mājražotāji. Nākamajā ES fondu apguves periodā ir lietderīgi vairāk pievērsties tiem projektiem, kas attīsta privātās iniciatīvas, bet mazāk resursu jāvelta pompoziem objektiem.

Esmu gatavs turpināt Jelgavu veidot kā reģiona izglītības, kultūras un sporta centru, attīstot un pilnveidojot jau esošo pašvaldības piedāvājumu, sniedzot daudz lielāku atbalstu privātām iedzīvotāju iniciatīvām arī šajās jomās.

Latvijā izveidojusies smaga demogrāfiskā situācija, un tā skars visas dzīves jomas, arī Jelgavā. Pats būtiskākais šajā jomā ir izstrādāt un ieviest jauno ģimeņu atbalsta sistēmu, kas aptvertu nodarbinātību, dzīves vidi, pakalpojumu pieejamību, kā arī nodrošinātu vietas pirmsskolas izglītības iestādēs.

Jebkuru lielu projektu uzsākšanai svarīgi noskaidrot iedzīvotāju viedokli, neaprobežojoties ar formālu viedokļu uzklausīšanas procedūru, bet gan sadarbojoties svarīgu lēmumu pieņemšanā.

Dalies ar ziņu