Skip to main content

Andris Tomašūns: neatstāsim novārtā pilsētas vēsturi

Ikdienā, gan profesionālajā, gan sabiedriskajā darbā esmu saistīts ar vēsturi, arheoloģiju, pedagoģiju un tūrismu. Tādēļ redzu, ka pilsētā vēl ir tādas amatpersonas, kuras virspusēji attiecas pret savas pilsētas vēstures pētīšanu. Piemēram, rekonstruējot ielas vai ceļot jaunus objektus, rakšanas darbu laikā vēsturiskajos objektos nav nodrošināta pienācīga vēsturiskā izpēte un arheoloģiskā uzraudzība, neizdalot šim darbam vajadzīgo finansējumu. Tajā pašā laikā tieši šo rakšanas darbu laikā atklājas interesantas vēsturiskās liecības, kas būtu jāsaglabā arī nākamajām paaudzēm. Pilsētas vēstures pētīšanai nepieciešams pārdomāts finansiālais atbalsts un pašvaldībā jāstrādā darbiniekiem, kas orientējas pilsētas vēsturē. Vēlos aktualizēt dokumentāciju par Jelgavas vēsturiskajiem objektiem. Tas, uzsākot jaunus ar vecpilsētas rakšanu saistītus projektus, ļautu definēt saprotamākas prasības pēc arheoloģiskās uzraudzības ieplānošanas jaunu projektu izstrādes stadijā.

Otra joma, kuru vēlos akcentēt, ir sadarbības veicināšana ar visu bērnudārzu, t.sk. arī privāto bērnudārzu vadītājiem, nodrošinot tiem taisnīgāku nepieciešamo finansiālo atbalstu. Tas ir ātrākais un lētākais ceļš kā samazināt un likvidēt pilsētā pastāvošās rindu uz pirmsskolas izglītības iestādēm. Pašvaldībai jāievieš taisnīga samaksa par vienādu pasūtītu pakalpojuma veikšanu, un nedrīkst dalīt bērnudārzus pēc īpašuma formas.

Kļūstot par deputātu, esmu gatavs aktīvi iesaistīties izglītības un kultūras jomā, tajā skaitā sekmēt atbalsta sistēmas pilnveidi pilsētas pedagogiem, vēlētām skolēnu pašpārvaldēm. Tāpat esmu gatavs turpināt strādāt pie Jelgavas vēstures pētniecības un popularizēšanas. Savas pilsētas vēsturi zinošs jelgavnieks mūsu pilsētā jūtas labāk un darbojas mērķtiecīgāk nekā nezinošais.

Dalies ar ziņu