Skip to main content

Jāuzsāk Satversmes preambulas izstrāde

Partija VIENOTĪBA rosinās Saeimā uzsākt darbu pie Satversmes preambulas izstrādes, vakar, 29.aprīlī, pēc tikšanās ar Konstitucionālo tiesību komisijas priekšsēdētāju, Eiropas Savienības Tiesas tiesnesi Egilu Levitu, lēmusi partijas valde.

11.Saeimas laikā Satversme piedzīvojusi būtiskus izaicinājumus un mēģinājumus apšaubīt valsts pamatlikumā ietvertos valstiskās nepārtrauktības principus. Tādēļ šī Saeimas sasaukuma morāls pienākums ir uzsākt diskusiju par Satversmē ietverto Latvijas valsts pastāvēšanu definējošo mērķu un vērtību aizsardzību, norāda VIENOTĪBA.

VIENOTĪBA uzklausīja Konstitucionālo tiesību komisijas priekšsēdētāja piedāvājumu Satversmes preambulā ietveramajiem principiem un pauda tiem atbalstu. Satversmes preambulā rosināts definēt latviešu nāciju kā Latvijas valsts dibinātāju, valsts pamatu un jēgu, skaidri nosakot arī Latvijas valsts raksturu, virsuzdevumus un darbības principus, kas iever mērķi veicināt sabiedrības labklājību, latviešu nācijas, valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību demokrātiskā, tiesiskā, sociāli atbildīgā nacionālā valstī.

Tāpat priekšlikumos rosināts ietvert valsts vēstures “mezglu punktu” – valsts nepārtrauktības, okupācijas un neatkarības atjaunošanas – skaidrojumu, kā arī apliecināt valsts cieņu pret saviem cīnītājiem un upuriem. Satversmes preambulā jānosaka arī Latvijas ilgtspējas – valsts neatkarības, tautas suverenitātes un demokrātiskās iekārtas – neaizskaramība un pienākums rīkoties atbildīgi pret sabiedrību, valsti, nākamajām paaudzēm, dabu, vidi un resursiem. Būtiski Satversmes preambulā ietvert arī principus, kas skar indivīda pienākumus pret sabiedrību, kā arī Latvijas lomu Eiropas Savienībā un pasaulē.

Diskusija par Satversmē ietverto pamatvērtību negrozāmību tika aktualizēta pērn rosinātā valodu referenduma kontekstā. Tobrīd gan tiesību zinātņu pārstāvji un eksperti, gan Konstitucionālo tiesību komisija atzina, ka Satversmes kodolā ietvertas negrozāmas pamatvērtības. Tās nosaka, ka Latvija ir neatkarīga, demokrātiska un nacionāla valsts.

Satversmes preambula ne tikai palīdzētu skaidrot Satversmē ietvertās pamatvērtības un to nozīmi, bet arī veicinātu valstiskas izpratnes veidošanos sabiedrībā, norāda VIENOTĪBA.

Dalies ar ziņu