Skip to main content

Oskars Kozinda: sakopsim Jelgavas pilsētvidi

Mana profesionālā darbība saistīta ar studentu izglītošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskajā institūtā, un arī manas sabiedriskās aktivitātes pārsvarā saistītas ar pasākumiem fakultātes ietvaros.

Šobrīd aktīvi tiek diskutēts par augstākās izglītības problēmām Latvijā, un tas skar arī LLU. Uzskatu, ka valstiskā mērogā ir jāpievērš uzmanība izglītības kvalitātes paaugstināšanai, mācību programmu pārskatīšanai un mācību personāla atalgojuma palielināšanai. Manuprāt, ir jāatsakās no mācību programmām, kuras dublējas un kuras apgūstot veidojas speciālistu pārprodukcija.

Šobrīd novērojama pasniedzēju novecošana, tādēļ nepieciešams aktīvāk iesaistīt jaunos kadrus. Palielinot atalgojumu, tiktu radītas daudz lielākas iespējas piesaistīt gan pašmāju, gan ārzemju speciālistus, līdz ar to uzlabotos izglītības kvalitāte un jauno speciālistu konkurētspēja, turklāt nākotnē šie jaunie speciālisti varētu sekmēt ražošanu attīstību valsts mērogā. Valdības līmenī ir jāpārskata finansējuma apmērs izglītības nozarei, to būtiski palielinot.

Jelgavas attīstībai kā deputāta kandidāts redzu vairākus nepieciešamos risinājumus. Jālikvidē rindas uz vietām bērnudārzos, jāturpina sakārtot ceļi, tostarp iekšpagalmi, un jāveido stāvvietas automašīnām, kuru skaits ar katru gadu palielinās. Tāpat jāturpina pilsētvides sakārtošanas pasākumi, arī cīņa ar nelegālām atkritumu izgāztuvēm. Tā kā mans ikdienas darbs saistīts ar dzīvniekiem, vēlos ieviest regulāru dzīvnieku vakcināciju pret dažādām slimībām, kā arī nodrošināt, lai klaiņojošie dzīvnieki nekļūst par infekciju nēsātājiem.

Ikvienam cilvēkam ir vēlme dzīvot sakārtotā vidē un sajust pašvaldības rūpes. Tikai tādā veidā mēs varam panākt, ka iedzīvotājiem attīstās piederības izjūta un viņi nedomā par došanos uz citām zemēm laimes meklējumos.
 
Informāciju sagatavoja:
VIENOTĪBAS Jelgavas nodaļa

Dalies ar ziņu