Skip to main content

Jānis Sipovičs: palīdzēsim invalīdiem un pensionāriem

Darbojoties Jelgavas invalīdu biedrībā, ikdienā redzu tās problēmas, ar kurām jāsaskaras cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šobrīd biedrībā ir aptuveni 250 cilvēku, un katram no viņiem ir kāds īpaši sāpīgs jautājums. Lai palīdzētu to risināt, aktīvi darbojos humānās palīdzības dalīšanā. Savus biedrus iespēju robežās cenšamies nodrošināt ar pārtiku, ko saziedo labdari, un apģērbu, kura sarūpēšanā labprāt iesaistījušās arī pilsētas baznīcu draudzes. Ar aptieku palīdzību tiekam pie bezrecepšu medikamentiem, kuri arī nepieciešami mūsu biedriem.

Vislielākā problēma ir saistīta ar palīglīdzekļiem: staiguļiem, invalīdu ratiņiem un kruķiem. Agrāk saņēmām tos kā ziedojumu no citām valstīm, taču pēdējos gados tas vairs nenotiek, tādēļ uz tiem ir lielas rindas. Šo jautājumu nepieciešams steidzami risināt valdības līmenī, jo, paliekot bez palīglīdzekļiem, cilvēks ar īpašām vajadzībām būtībā tiek izolēts no sabiedrības un pat nespēj iziet ārpus dzīvesvietas.

Pašvaldībā vēlētos līdzdarboties tieši ar invalīdiem un pensionāriem saistītu jautājumu risināšanā. Nepieciešams uzlabot atbalsta programmas šiem cilvēkiem, bet īpaši vēlos akcentēt atbalstu bērnu-invalīdu vecākiem un radiniekiem – gan psiholoģisku, gan finansiālu. Bieži vien invalīdiem vairāk nepieciešams sajust rūpes par sevi, nevis kādu cita veida atbalstu, tādēļ pilsētā nepieciešams stiprināt sociālo dienestu, piesaistot tam jaunus speciālistus.

Tā kā pēc izglītības esmu saistīts ar ceļubūvi, vēlētos arī aktīvi darboties šajā jomā, īpaši domājot par to, kā padarīt vidi draudzīgu invalīdiem, tostarp ar kustību traucējumiem un redzes problēmām.

Dalies ar ziņu