Skip to main content

Iedzīvotājiem jāsaņem informācija par namu apsaimniekotājiem – krāpniekiem

Partijas VIENOTĪBA Rīgas domes frakcijas deputāti uzskata, ka tiešie līgumi ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem risinātu samilzušo situāciju māju apsaimniekošanas jomā. Taču papildus jānodrošina, lai informācija par negodprātīgajiem namu apsaimniekotājiem ir publiski pieejama. Informācijas pieejamību vajadzētu nodrošināt Ekonomikas ministrijai (EM), papildinot jau esošo namu apsaimniekotāju reģistru ar datiem par komersantiem, pret kuriem uzsāktas tiesvedības un kuri nepilda noslēgtās līgumsaistības.

VIENOTĪBA uzsver, ka iedzīvotāju tiešie līgumi ar tādiem pakalpojuma sniedzējiem kā “Rīgas ūdens” un “Rīgas siltums”, būtiski ierobežotu gadījumus, kad namu apsaimniekotājs ļaunprātīgi rīkojas ar mājas iedzīvotāju naudu un nenorēķinās tālāk par piegādāto pakalpojumu.

“Mūsu uzdevums ir panākt, lai negodprātīgiem apsaimniekotājiem būtu “sasietas rokas” un viņiem nebūtu iespēju piesavināties iedzīvotāju naudu. Tāpēc drošākais komunālo pakalpojumu saņemšanas un norēķināšanās veids ir tiešie līgumi ar pakalpojuma sniedzēju bez namu apsaimniekotāja starpniecības. Rīgas iedzīvotāji varētu kontrolēt komunālo pakalpojumu apjoma saņemšanu un samaksu par to,” uzsver VIENOTĪBAS Rīgas vēlēšanu saraksta līdere Sarmīte Ēlerte.

Tāpat tiešie līgumi ļautu arī efektīvāk risināt parādu problēmas ar konkrētiem iedzīvotājiem. Nav pareizi, ka atsevišķu parādnieku konfliktos tiek iesaistīti visi mājas iedzīvotāji. Tas nozīmē, ka, piemēram, “Rīgas siltumam” būtu jāuzņemas lielāka atbildība par saviem klientiem, tai skaitā parādniekiem, katru situāciju risinot individuāli.

Vienlaikus kārtības maiņa ne tikai izskaustu krāpnieciskos gadījumus, bet arī nemestu ēnu uz godprātīgajiem namu apsaimniekotājiem un atvieglotu viņu darbu, vairāk laika veltot saviem tiešajiem pienākumiem – ēku remontdarbiem, mājas tehniskajai apsekošanai un renovācijai, uzkopšanai un citiem darbiem.

Tikmēr apsaimniekotāju tirgus sakārtošanai būtiski ir no komercdarbības izslēgt tos komersantus, kuru negodprātīgās rīcības dēļ ir cietuši iedzīvotāji. Citādi šobrīd, nevienam neuzņemoties uzraudzību, tirgū turpina darboties apsaimniekotāji ar apšaubāmu reputāciju.

“Lai to izdarītu, VIENOTĪBAS priekšlikums ir papildināt EM pārraudzībā esošo namu apsaimniekotāju reģistru, ar kura palīdzību varētu kontrolēt un brīdināt iedzīvotājus par uzņēmumiem, pret kuriem uzsāktas tiesvedības vai kuri nepilda uzņemtās līgumsaistības. Turklāt, reģistrā jāiekļauj ne tikai juridiskās personas nosaukums, bet arī īpašnieki un vadošās amatpersonas, lai nepieļautu situācijas, kad nelikumības turpinās ar nomainītu kompānijas vārdu,” informē Ēlerte.

VIENOTĪBA uzskata, ka arī “Rīgas siltumam” un „Rīgas ūdenim” aktīvāk jāiesaistās problēmas risināšanā. Pilnveidojot namu apsaimniekotāju reģistru, komunālo pakalpojumu sniedzēju uzdevums būtu sniegt operatīvu informāciju par uzkrātajiem parādiem mēneša vai divu apjomā. Nav pareizi, ka pašlaik nereti ir gadījumi, kad mājas iedzīvotāji novēloti uzzina par ilgstoši nemaksātiem namu apsaimniekotāja rēķiniem.

Dalies ar ziņu