Skip to main content

Iekšējā kontrole IeM dienestos tiek veikta pilnā apmērā

Piektdien, 7. janvārī iekšlietu ministres Lindas Mūrnieces sasauktajā sanāksmē Iekšlietu ministrijas iestāžu iekšējās kontroles dienestu vadība informēja par aktuālāko iekšējās kontroles jomā un korupcijas novēršanā, kā arī pārrunāja efektīvākos veidus korupcijas novēršanai.

„Uzklausot dienestu sniegto informāciju ir jāsecina, ka iekšējā kontrole iekšlietu nozares dienestos tiek veikta pilnā apmērā un atbilstoši pieaugošajiem korupcijas riskiem. Augsts korupcijas risks saglabājas uzraudzības, kontroles un pirmstiesas izmeklēšanas jomās, tāpēc tām jāpievērš īpaša uzmanība, plānojot turpmākos korupcijas novēršanas pasākumus,” norāda iekšlietu ministre Linda Mūrniece.

Sanāksmes laikā tika pārrunāta korupcijas risku analīze, nosakot arī turpmākos uzdevumus korupcijas izskaušanai un disciplīnas uzlabošanai dienestos.

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes priekšnieks Guntis Pujāts, raksturojot situāciju dienestā, informēja: „Lai gan korupcijas līmenis ir augsts, pēc veiktajām aizturēšanām situācija uzlabojas un darbinieki biežāk ziņo par krimināli sodāmiem noziegumiem. Kopumā situācija tiek pārzināta un kontrolēta”. Arī Valsts policijas Iekšējās drošības biroja (IDB) priekšnieks Kristaps Kalniņš atzina, ka birojs veiksmīgi tiek galā ar saviem pienākumiem, izmeklējot darbinieku pārkāpumus.

L. Mūrniece tuvākajā laikā plāno organizēt tikšanos ar Valsts policijas IDB, lai rastu risinājumu sūdzību skaitam par iespējamiem pārkāpumiem aizturēšanu laikā.

Dienesti bija vienisprātis, ka ir nepieciešams uzlabot informācijas apmaiņu starp iestādēm, kā arī ieviest stingrāku disciplinārlietu kontroli, novēršot iespēju veikt papilddarbu bez vadības atļaujas. Iecerēts arī noteikt stingrāku kārtību attiecībā uz dienestu darbiniekiem pieejamo datu bāzu izmantošanu, kā arī veikt regulāras pārbaudes par šīs kārtības ievērošanu.

Ierosināts arī uzlabot normatīvo bāzi attiecībā uz iekšlietu sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm izceļošanu uz ārvalstīm, kas nav saistīta ar dienesta pienākumu izpildi.

Sanāksmē piedalījās Valsts policijas, Drošības policijas, Valsts robežsardzes, Pilsonības un migrācija lietu pārvaldes un Iekšlietu ministrijas Informācijas centra un citu Iekšlietu ministrijas iestāžu iekšējās kontroles dienestu vadība.

 

Informāciju sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
[email protected]

Dalies ar ziņu